luni, 31 ianuarie 2011

"UNIRE IN CUGET SI-N SIMTIRI"

UN EXCELENT ARTICOL PRELUAT DE PE BLOGUL COLEGILOR DE LA BRASOV

RECITÂND ROLURILE DICTATE  DE  PALAT

          Trăim cu adevărat, într-o lume concurenţială, în care politica nu mai poate ţine pasul cu economia. Am încercat să argumentez, în desele mele conferinţe, că actuala criză este una provocată de politică şi suportată de cei 80% din cetăţenii care nu sunt înregimentaţi politic. Prin această criză, se urmăreşte ca românii să devină incapabili să ia decizii asupra viitorului lor, să-şi hotărască singuri destinele şi astfel, să fie mai uşor de manipulat. Fiecare din cele două componente majore ale unei societăţi moderne, politica şi economia au instrumente specifice de influenţare. Economia utilizează publicitatea, iar politica - manipularea. Politica românească, în speţă cea de culoare portocalie , provenită din esenţa unei concepţii comuniste, ne-a obişnuit în ultimii 3-5 ani cu unele evenimente şocante şi schimbări rapide de decor social, menite să provoace panică, nesiguranţă şi derută în rândul populaţiei. Aceste fenomene cu impact puternic şi risc social ridicat, au avut şi au rolul de a imprima o stare de inerţie, apatie generală şi indiferenţă faţă de orice schimbare pe care o prezintă guvernul sub titlul gratuit „reformarea statului”. Sunt atât de incerte soluţiile derulate de amatorii şi posesorii puterii încât cei mai mulţi cetăţeni nu mai doresc să opteze pentru vreuna din ele. Cel mai greu de controlat segment socio –profesional a fost şi este armata. Dumnealor politicienii portocalii cunoşteau foarte bine că grupul militarilor în rezervă va fi cel mai greu de controlat şi manipulat şi atunci au fost sfătuiţi de „experţii” şcoliţi în afară să folosească un element foarte distrugător şi dezbinator , „pensia nesimţită aflată în plată”. Speculând faptul că nivelul intelectual al maselor de oameni sărăcite de politica falimentară este destul de scăzut, au declanşat strategia de manipulare prin repetiţia nesfârşită a aceloraşi sloganuri, imagini şi sonorităţi obsedante despre „pensiile nesimţite”, pentru a determina majoritatea oamenilor să creadă că măsurile intreprinse au la bază o motivaţie reală. Impostura psihică creată de guvern a condus la o violare psihică a cetăţenilor generând atitudini de natură emoţională, uneori zgomotoase, cum singuri aţi constatat în argumentele lui guşă şi tăpăloagă. I-am notat cu litere mici în corelare cu natura şi dimensiunea conştiinţei lor civice. Prin această manipulare continuă, întregi colectivităţi au rămas mute şi lipsite de implicare, favorizând acţiuni ale unei puterii lipsite de scrupule morale, definite tot mai des - dictatoriale. Folosind toate instrumentele de propagandă politică şi contextul extern nefavorabil, au generat în rândul cetăţenilor acestei ţări opinii superficiale dar trecătoare în legătură cu rolul jucat de armata română, mai ales, în epoca contemporană. Iraţionalitatea care domină astăzi puterea, a condus societatea românească spre un stadiu absurd de existenţă în care nimeni nu mai este sigur de nimic. Liderii portocalii recită pe de rost rolurile dictate din palat, sub forma unor opinii nefundamentate şi cu obrăznicia cunoscută, susţin aparenţele unei realităţi ştiinţifice. Adresându-se direct românilor, le stimulează instinctele umane prin informaţii tendenţioase la adresa noastră, a militarilor în rezervă. În toate dezbaterile televizate de media servilă, opiniile pro şi contra nu produc nicio concluzie pozitivă la adresa noastră ci, au singurul scop de a promova în mintea cetăţenilor ideile lor hidoase.
          DRAGI CAMARAZI! Ne identificăm cu toţii într-o existenţă precară, bazată pe minciună, nesiguranţă, sărăcie şi izolare, în care elementele esenţiale ale unui trai mai bun au fost strivite de forţa brutală a minorităţii portocalii, cocoţată în întreaga piramidă politică. Am trăit o viaţă activă de luptători şi, din când în când, am îmbrăcat salopetele de lucru pentru a fi alături de poporul român în opera de construcţie a unui viitor mai bun. Toate obiectivele măreţe le-am dat în proprietatea lui iar acum sunt „exploatate cu succes” de aceia pe care-i numim capitalişti. Canalul Dunăre Marea Neagră, Transfăgărăşanul, hidrocentralele, termocentralele, căile ferate, blocurile de locuinţe, casa poporului, agricultura, lucrările funciare, metroul, magistralele de energie, porturile, platformele marine, combinatele şi rafinăriile produc în buzunarele capitaliste profituri uriaşe care sunt transmise pe bandă rulantă, în băncile străine. Pentru toate câte au fost ne-am sacrificat anii tinereţii şi am pricinuit multă trudă şi suferinţă celor dragi nouă. Pentru ei merită să rămânem pe baricadele justiţiare până când ciuma portocalie va fi eradicată! Pentru a ne compromite în faţa mulţimilor înfometate au inventat „principiul contributivităţii” care nu se aplică militarilor în nicio ţară membră NATO. Fluturând acest principiu actualul guvern a uitat să spună poporului că mai există şi un angajament, un contract al statului cu noi militarii. A omis intenţionat un element esenţial şi anume că el, statul a reziliat, în mod unilateral, contractul cu noi. A prezentat drept pomană pensiile noastre şi nu ca un drept câştigat. Argumentele lor sunt de tipul ”Nu suntem în NATO, suntem în România. Aşa am hotărât noi”. Sub masca acestui principiu, guvernul Boc a produs o harababură demnă de teoria hoasului generalizat şi ei încă mai cred că vor fi iertaţi. Deseori, îşi cer scuze pentru greşelile comise, pentru decesele pe care le-au produs, pentru camarazii trimişi în spitale , pentru veteranii umiliţi şi eroii batjocoriţi. Fiecare dintre noi ne-am confruntat cu probleme grave, generate de minciună, incompetenţă şi ură toate încorporate în politica de jaf naţional. Exproprierea pensiilor militare prin suspendare şi tăierea acestora prin recalculare, s-a efectuat sub protecţia unor acte normative asumate prin răspundere guvernamentală şi prin exprimarea arogantă a actualei puteri. Clămpănirea fără noimă pe ecranele televizoarelor a unor politicieni plicticoşi şi mediocri , elaborarea noii Ordonanţe de urgenţă privind metodologia de recalculare, bâjbâiala domnului Boc în iţele încurcate ale domeniului juridic, deciziile „provizorii” de pensie mult justificate de Frăţilă, acuzele la adresa unor confraţi poliţişti directe şi iresponsabile, alcătuiesc un spectacol de circ politic care va rula încă unsprezece luni. În acest timp vom continua să primim decizii ilegale, pensii ciuntite, promisiuni neonorate. Desigur, vor continua confuziile juridice referitoare la: retroactivitate, cuantumul pensiei aflate în plată, suspendarea dreptului la muncă şi la pensie, creşterea şi descreşterea pensiei, stagiul complet şi incomplet, aplicarea salariului mediu brut, lipsa din arhivă a datelor personale de salarizare, legi organice anihilate de hotărâri de guvern, completări în regim de urgenţă a Legii 119/2010, etc.
         Dragi camarazi ce putem face? În primul rând trebuie să rămânem militari şi cred că am spus suficient. Acest statut ne obligă prin jurământ să ne apărăm reciproc „chiar cu preţul vieţii” prin toate mijloacele legale, să rămânem în „unitate de cuget şi simţiri”, să contribuim la apărarea statului de drept şi al democraţiei constituţionale. Nicio forţă politică nu are tăria noastră de caracter şi nu poate amputa drepturile prevăzute în contractele noastre cu poporul român. Pentru a rămâne militari este necesar ca aberanta Lege 119/2010, să fie urgent abrogată. Altfel vom avea cu toţii grade cu titlul gratuit. Vă reamintesc vorbele înţelepte ale comandantului suprem:” Pensiile recalculate pe Legea 119 şi comunicate pensionarilor militari prin decizii, rămân valabile. Atât cele care au crescut cât şi cele care au scăzut”. Destul de simplu este să te joci cu soarta a peste un milion de oameni care alcătuiesc familiile noastre. Vine anul 2012, an în care militarii activi, după opt ani de acţiuni cot la cot cu cei din NATO, vor beneficia, pe bună dreptate, de unele drepturi financiare suplimentare. Potrivit legilor aflate în vigoare până la adoptarea Legii 119/2010, pensiile militarilor în rezervă trebuiau actualizate în funcţie de creşterea soldelor militarilor activi. Aceasta este manevra diabolică prin care guvernanţii portocalii încearcă să ne distrugă un trecut glorios şi să ne piardă în mulţimea înfometată. Am folosit termenul „încearcă” pentru că eu vă promit că nu o să reuşească niciodată. Poporul nostru este suficient de inteligent pentru a se trezi din hipnoza portocalie şi acum este rândul lui să ne apere, pentru că prin noi, fiinţa lui a renăscut de fiecare dată. Vom privi din nou cu fruntea sus, vom renaşte împreună, vom reclădi o Românie după dorinţa românilor nu a FMI. România noastră a mai trecut prin asemenea perioade nefaste.
       Încă din secolul al XIX-lea, România dorea să intre în sistemul economiei capitaliste, însă pentru îndeplinirea acestui deziderat, era necesară capitalizarea ţării, depăşirea stadiului de „colonie agricolă” a capitalismului anglo-francez şi ulterior, a celui austro-german. Eforturile întreprinse pentru a reduce jugul robiei străine şi formarea unui capital autohton nu au dat rezultate până în perioada primului Război Mondial. Poporul român muncea foarte mult, consuma puţin, trăia în condiţii grele şi în această situaţie se acumula foarte greu un capital naţional. După primul Război mondial, capitalismul românesc s-a revigorat pentru că i s-a oferit posibilitatea jefuirii propriei avuţii naţionale. În aceeaşi perioadă, capitalismul occidental, dezvoltat mai ales după revoluţiile burghezo-democratice (poporul englez – 1689, poporul francez – 1789), folosea din plin resursele existente în aria imperiilor coloniale. Capitalismul românesc a folosit aceeaşi metodă, însă a restrâns aria geografică la teritoriul ţării şi a profitat din plin de situaţiile favorabile pentru jefuirea avuţiei naţionale. În perioada crizelor geopolitice violente (războaie şi revoluţii, mai ales după 1989) când a fost zdruncinat statul de drept şi anihilate multe pârghii de control s-a produs o psihoză care ţine de nebunie, în a acapara bunurile statului. Această boală a oamenilor lipsiţi de caracter a luat forma fraudelor (uneori epocale) şi a deteriorat grav mediul de afaceri în interiorul căruia întreprinzătorii loiali statului au fost anihilaţi de către hoţii care s-au îmbogăţit în timp scurt. În secolele XVIII şi XIX, fenomenul îmbogăţirii rapide era credibil deoarece „căutătorii de aur din Alaska” demonstrau acest lucru. Dar în contextul de sărăcie generalizată, specific plaiului mioritic, cum se poate produce acest fenomen de îmbogăţire rapidă? Pot răspunde cel mai bine speculanţii de la Bursă, borfaşii din cafenele şi colţ de stradă, din culisele ministerelor şi administraţiei locale, care acaparează tot ceea ce ar trebui să intre în vistieria statului. Românul cinstit îşi pune pe bună dreptate întrebarea: „cum este posibil ca în condiţiile regresului sau stagnării producţiei agricole şi industriale, al nivelului de trai în cădere liberă, al unei balanţe comerciale dezastruoase se poate acumula un profit (demn de invidiat şi de capitaliştii occidentali) când se cunoaşte faptul că acumularea de profit este rezultatul unei activităţi economice performante?”
        DRAGI CAMARAZI! „Puterea nu este un fenomen nou. Ea stă la temelia guvernării, sociologiei, psihologiei, istoriei şi religiei şi a multor discipline care studiază cum muncesc şi trăiesc oamenii împreună influenţându-se unii pe alţii. Puterea poate să ne ademenească, fiindcă poate fi seducătoare. Dar ea poate să ne inspire, să ne înalţe, să ne entuziasmeze fiindcă poate fi folosită pentru a-i ajuta pe oameni să realizeze lucruri uimitoare”. Am citat din lucrarea lui Blaine Lee „Principiul puterii – Impune-te cu onoare” pentru a vă reaminti, dumneavoastră, dragi camarazi că actuala putere politică nu reprezintă altceva, decât o sursă de dominaţie şi îmbogăţire dar şi a unor multiple avantaje derivate pentru clan şi clientelă. Săracă în reforme, producătoare de mizerie şi suferinţă în numele unui viitor de aur, eludând principiile şi regulile democratice această putere demonică a produs şi va produce multe fapte incriminatorii care constituie atentate la ordinea publică, la siguranţa şi securitatea cetăţenilor. Întreaga legitimitate a statului, a sistemului politic precum şi a regimului democratic a fost pusă în discuţie din cauza corupţiei care a deturnat instituţiile de la funcţionarea în interesul publicului.
        În istoria lumii, au existat actori care au influenţat decisiv evoluţia civilizaţiei. Fie că au fost imperii, instituţii, evenimente ori personalităţi, acestea au apărut, s-au dezvoltat şi au decăzut. Creşterea şi descreşterea puterii şi influenţei ideologiei de sorginte comunistă a politicii portocalii trebuie apreciate ca un fenomen normal al unei lumi care a încercat să transforme instituţiile dominante ale statului, în instituţii domestice ale puterii. Înşelând aşteptările a peste 80% dintre români acest regim politic, avid de putere, pare a fi un regim scăpat din chingile democraţiei. Acum trăieşte izolat pe scena politică şi se bucură de toleranţă din partea unei populaţii care, cu greu îşi construieşte alte opinii decât cele sugerate de lideri. Dar mai existăm şi noi pe acest pământ românesc. Îi vom aduce în faţa tuturor instanţelor interne şi internaţionale, vor suporta „retroactiv” prevederile Legilor privind răspunderea ministerială, îi vom însoţi peste tot pe această planetă pentru răul pe care l-au produs unui neam curat şi fără de păcat. Stângeţi rândurile în jurul valorilor neamului românesc şi chiar dacă se încearcă destructurarea ierarhică, nu uitaţi nicio clipă, Generalii şi Coloneii sunt cu voi, suportă, cu excepţia celor vânduţi, aceeaşi umilire şi batjocură din partea clanului portocaliu .
Urmaţi îndeaproape liderii de filiale, Comitetul Director, preşedintele Dogaru şi glasul străbunilor.

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD Braşov
Gl.mr. (r) prof.univ.dr. Petrişor Mandu

duminică, 30 ianuarie 2011

SERVICIUL OPERATIV PE FILIALA CONTINUA

CONFORM HOTARARII ADUNARII GENERALE DIN 13.01 2011 IN SEDINTA SA DIN 17.01.2011 BIROUL OPERATIV  SE CONTINUA SERVICIULUI OPERATIV PE FILIALA INTRE ORELE 09.00 - 13.00 ASTFEL :

              - LUNI   31.01.2011 - COL(R) NECHITA NICOLAIE
                                               - COL(R) MINZAT VASILE
     
             - MARTI 01.01.2011 - COL(R) SANDU VASILE
                                                - COL(R) LITEANU LIVIU
 
              - MIERCURI 02.02.2011 - COL(R) RUMEGA VASILE
  
              - JOI  03.02.2011      -  COL(R) AGAVRILOAIE DRAGOS
                                                - PLT. ADJ. PR.(R) MURARU MIRCEA

               - VINERI 04.02.2011 - COL(R) GRIGORAS RADU
                                                   - COL(R) ALISTAR CONSTANTIN
 
              - SAMBATA 05.02.2011 - COL(R) GAFTONEANU CONSTANTIN
                                                       - COL(R) GAVRILOAIA AUREL


!!!ATENTIE LA TERMENELE DE PREDARE A PLICURILOR  SI LA PRIMIREA DECIZIILOR DE PENSII, PASTRATI PLICUL SI RETINETI DATA DE  PRIMIRE (STAMPILA POSTEI)

Pasul 1 – a) După primirea noii Decizii, în termen de max. 3 zile calendaristice, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, în 4 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care aparții):

                                      1.1. - copie după decizia veche de pensie;
                                      1.2. - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
                                      1.3. - copie după noua decizia de pensie;
                                      1.4. - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
                                      1.5. – copie după plicul în care ai primit noua Decizie, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare.
Aceste acte vor însoţi intervenţia avocatului direct la tribunal.

Pasul 1 – b) După trimiterea contestaţiei la comisia de soluţionare a contestaţiilor, imediat după înmânarea de către poştaş a confirmării de primire în care este trecută data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, în 4exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care aparții):
                                    1.6. - copie după decizia veche de pensie;
                                    1.7. - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
                                    1.8. - copie după noua decizia de pensie;
                                    1.9. - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
                                    1.10. - copie după contestaţia trimisă şi confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Pasul 2 - După primirea răspunsului de la comisia de contestaţii, în termen de max. 3 zile calendaristice, depui la filială copie după răspunsul privind soluţionarea contestaţiei.


Pasul 3 - În cazul în care, în termenul legal de la înregistrarea cererii de contestaţie, nu ai primit răspuns la această cerere, în termen de max. 3 zile calendaristice, de la epuizarea acestui termen, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.


DE REŢINUT: Se desfăşoară două acţiuni paralele (concomitente): direct la tribunal, dar şi parcurgerea contestării la comisiile de soluţionare a contestaţiilor din ministerele respective:

BIROUL OPERATIV

MODEL DE COMPLETARE A CONTESTATIEI DECIZIEI PRIMITE

NOTĂ!!! Vă rog să fiţi atenţi!!! Acest model orientativ, este valabil pentru acei membri de sindicat care din proprie iniţiativă, doresc să conteste noua decizie de pensionare primită în luna Ianuarie 2011. SCMD, filiala Botosani nu obligă pe nimeni să facă acest lucru, este voinţa fiecărui membru în funcţie de cum consideră dacă i s-au încălcat sau nu drepturile sale. Contestaţia trebuie personificată, particularizată şi trebuie adresată Comisiei de Contestaţii de pe lângă Ministerul de Resort. Aceasta trebuie depusă în maxim 30 de zile de la primirea noii decizii. In aceeasi perioada de maxim 30 de zile trebuie depusa  si actiunea in instanta pentru anularea deciziei de pensie contestata.  


                          Comisia de Contestaţii de pe lângă Ministerul Apărării Naţionale


                                                     DOMNULE PREŞEDINTE

               Subsemnatul Col.rez. Mircea Comaneci, membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere SCMD, domiciliat(ă) în localitatea (comuna) Botosani , str. Octav Onicescu nr. 27, bl. Turn2. ap. 27, jud./ sect. ....-...., posesor al actului de identitate seria XT nr. 440925 , eliberat de Poliţia Botosani la data de 22.07.2010 CNP 153.................., cu dosar pensie nr. 7852 depun prezenta

                                                                    CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. 5873/31.12.2010 ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
prin care solicit:
             
                  A. ÎN PRINCIPAL:
• Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.
                 
                  B. ÎN SUBSIDIAR:
• În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei.
pentru următoarele
                                                                MOTIVE
      A. Cu privire la anularea deciziei de recalculare a pensiei
      I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD
          1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [ pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor[1]].
         2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:
„suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”
           3. Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.

          II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului
         5. Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.
                     
         III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi
        
         6. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”

       7. Prin Decizia nr. 830/2008 Curtea Constituţională a statuat[2] „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

     8. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
    
     9. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:
În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.

    10. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

      11. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

            IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

         12. Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.

       13. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3]

       14. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

     15. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”

     16. Rezultă aşadar că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

       V. Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării

Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu. Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră in contradicţie cu propria practică, potrivit căreia,,dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice – armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr.86/378/CEE, modificată prin Directiva nr.96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i
,,se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor cominitare, Comitetul Miniştrilor va transmite Romţniei scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”
          17. Faţă de cele de mai sus solicit anularea Deciziei de recalculare a pensiei nr. 5873 din 22.02.2002 , emisă de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apararii Nationale pe care înţeleg să o contest.
         
         B. Cu privire la cuantumul pensiei subsemnatului

        a) Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin recalculare

       18. Prin Decizia de pensionare nr.5873 din 22.02.2002 emisă în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit un cuantum al pensiei mele de 4.200 lei.
 
       19. Prin noua decizie, pe care înţeleg să o contest, Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apararii Nationale a micşorat cuantumul pensiei mele cu 2.000 lei, noul cuantum fiind de 2.200 lei.

       20. Acest nou cuantum este incorect stabilit constituind o eroare în activitatea de recalculare a pensiei, având în vedere art. 7 alin.(1) al Legii nr 119/2010 conform căruia:
Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”.

      21. În conformitate cu dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000
   
       (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51.
       (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos."

      20. Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei subsemnatului au fost încălcate dispoziţiile art. 180 alin. (7) care precizează foarte clar că în situaţia în care pensia stabilită în urma recalculării este mai mică decât cea anterioară se păstrează în plată cuantumul avantajos.

       b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei recalculate
     
      22. Ca temei utilizat la stabilirea noului cuantum al pensiei rezultat prin recalculare în temeiul Legii nr.119/2010, casa de pensii sectorială invocă prevederile art.5 alin. (4) în care se precizează că:
,,În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.”
       23. Conform prevederilor art. 4 alin (1) din Legea nr.119/2010:
Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare

       24. Rezultă că aceste instituţii au obligaţia de a recalcula pensiile în baza datelor pe care le deţin, fără a exista o responsabilitate a mea în a procura şi a transmite la casa de pensii documente prin care eu să îmi dovedesc veniturile.

      25. Răspunderea mea este de a transmite date despre stagii de cotizare nevalorificate, aşa cum prevede art. 169 alin (1), (2) şi (3) şi art. 86 alin (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

      26. Acest lucru îl pot afla doar din motivarea de fapt şi de drept a casei de pensii sectoriale. În perioada mea activă am cunoscut doar veniturile din ultimele 6 luni. Celelalte date nu sunt în posesia mea.

     27. Ori este nelegal şi imoral ca pentru lipsa datelor în baza cărora să se facă recalcularea, lipsuri care nu îmi pot fi imputate, să fiu sancţionat prin luarea în considerare a salariului mediu brut pe economie pentru venituri de natură salarială neprimite de la instituţia militară, care de fapt ea însăşi este răspunzătoare de recalcularea pensiilor şi care deţine datele de recalculare.

    28. Aduc la cunoştinţa comisiei de contestaţii faptul că, chiar dacă sunt în posesia unor documente care să îmi dovedească drepturile salariale nu am înaintat şi nu pot înainta cerere sau alte asemenea documente, pentru că orice demers al meu către casa de pensii sectorială este suspendat începând din 28.09.2010, deci nelegal, având în vedere prevederile Sentinţei civile nr. 338/28.09.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de ÎCCJ, care a suspendat şi apoi a anulat activităţile de punere în execuţie a H.G. nr. 735/21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor militare de stat, a pensiilor polițistelor si ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor.

   29. Practic s-a anulat obligaţia pensionarului de a procura şi prezenta documente doveditoare cu veniturile lunare brute/nete. Nerespectarea de către subsemnatul a deciziilor instanţei judecătoreşti sus amintite, valabilă pentru orice subiect de drept, ar presupune situarea mea în afara cadrului legal, cu consecinţa sancţionării subsemnatului în conformitate cu prevederile art.238 Cod Penal – care specifică faptul că neexecutarea hotărârilor judecătorești constituie infracţiune.

   30. Recalcularea pensiei pe baza venitului mediu brut pe economie, integral sau parţial (perioadele indicate cu zero din adeverinţe), este echivalentul unei degradări militare – pedeapsă suplimentară prevăzută doar de legea penală

    31. În data de 28.12.2010 am notificat Casei de Pensii Sectoriale despre acest fapt, iar emiterea noii decizii, în acest context, dovedeşte reaua credinţă a Casei de Pensii Sectoriale.

!!!!!Acesată rubrică de notificare se completează de aceia care au efectuat o astfel de notificare.


Atenţie: PARTICULARITĂŢI REFERITOARE LA DOCUMENTELE CE AU STAT


LA BAZA MODALITĂŢII DE CALCUL:(*se dezvoltă de fiecare pensionar)

a. Perioade de activitate lipsă: din analiza documentelor puse la dispoziţie de către Centrul Militar Judeţean, Botosani, am identificat 10 ani lipsă din cei 33 de ani de activitate neîntreruptă în MAN astfel: 1976-1979; 1980-1986; 01.06.1987-31.12.1987; şi...............etc.

NOTĂ: să fiţi atenţi ca la acest punct să precizaţi toate perioadele pe care le-aţi identificat că lipsesc din adeverinţele de venit puse la dispoziţia dvs.
     b. Date eronate conţinute: din documentele puse la dispoziţie nu au putut fi identificate veniturile salariale reale care au compus solda militară în diferite perioade de timp deoarece au lipsit cu desăvârşire documentele oficiale care să ateste aceste venituri; Prin urmare, am fost obligat prin actele normative emise de Guvern să-mi dau acordul asupra unor informaţii care nu aveau un suport real.
    c. Nu au fost precizate documentele din care să rezulte datele înscrise în adeverinţe, contrar prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi Ordonanţa Guvernului nr.33/2002, aprobată prin Legea nr.223/2002.
d. Nu mi-au fost precizate eventualele demersuri ce trebuia să le întreprind pentru a putea fi identificate sumele aferente perioadelor (stagii de cotizare), ce apar cu cifra zero;
e. Contrar prevederilor legale, am fost obligat să-mi verific exactitatea şi legalitatea unor venituri prin încălcarea unor norme:
- Legea 119 / 2010, nu stabileşte în sarcina pensionarilor militari obligaţia de a se deplasa personal la Centrul Militar Judeţean Botosani în vederea solicitării adeverinţelor de venit; prin urmare cererea prin care am solicitat recalcularea nu exprimă voinţa liberă neîngrădită a subsemnatului ci este formulataă sub ameninţarea expresă cuprinsă în art.6, al.4 din H.G. 735/2010 conform căreia, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu au putut fi dovedite veniturile realizate lunar, se uitlizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective;
- De asemenea, contrar prevederilor Legii 119/2010 am fost obligat să mă deplasez la Centrul Militar Judeţean, pentru a solicita recalcularea pensiei de serviciu aflata in plata deşi eu am o decizie în acest sens, emisa de către Casa de Pensii a MAN la data de .........................., şi pe baza căreia am primit o pensie aflată în plată până la 31.12.2010. Faţă de acest aspect, nu înţeleg motivul pentru care mi s-a impus să formulez o cerere de recalculare a pensiei, în condiţiile în care prin noua decizie de pensionare, mi s-a diminuat cuantumul pensiei, contrar principiului neretroactiviţăţii legii civile şi principiului dreptului câştigat.

      32. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, schimbarea temeiului juridic în care mi-a fost acordată pensia obţinută în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare/ a Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, prin Decizia de pensionare pe care înţeleg să o contest emisă de Casa de Pensii Sectorială precum şi diminuarea cuantumului pensiei mele pentru motivele mai sus prezentate, este un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

      33. Casa de Pensii se află în afara prevederilor legale, neţinând cont chiar de prevederile art.7 din Legea nr.119/2010 şi ale art. 95, 169 alin (1), (2) şi (3), 180 alin.(6) şi (7) din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

     34. Prin emiterea Deciziei de recalculare a pensiei subsemnatului de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a anula această Decizie, ca fiind eronat emisă şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei stabilit conform Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, drept de pensie acordat legal de statul român în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.

    Faţă de toate cele de mai sus solicit:

                A. ÎN PRINCIPAL:
• Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate

              B. ÎN SUBSIDIAR:
• În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei.
Anexez: copia deciziei de recalculare a pensiei;
Data
                                                                                                                                            Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ
Ministerului Apărării Naţionale

Atenţie:
- Pe copia deciziei, la finalul acesteia, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

     Se citeşte foarte atent şi se individualizeză, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund
________________________________________
[1] Publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010
[2] Publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008
[3] Cauzele Saieva v Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mărio Viva v Fonds National de Retrăite des Ouvriers Mineurs - 83/87

AVEM NEVOIE MAI MULT CA ORICAND DE UNITATE SI INCREDERE, ORGANIZARE SI ACTIUNE

        PRELUARE A UNEI  EXCELENTE RADIOGRAFIERI A STARII NATIUNII

                                            ILUZIA UNEI REFORME TICĂLOASE

Dragi camarazi!
     Trăim şi suportăm “ostăşeşte”timpul în care guvernul propriei ţări atacă furibund, direct şi frontal, instituţiile de bază ale statului de drept. Mulţi dintre dumneavoastră vă întrebaţi, cum este posibil ca guvernul unei ţări, singura din lume, să trecă la umilirea instituţiei militare care, semnifică prin misiunile ei , existenţa statului naţional? Am ajuns , în sfârşit , să trăim într-o societate model, în care totul miroase a bani, în care sunt amestecate de-a valma principiile şi inepţiile, valorile şi nonvalorile, patrioţii şi profitorii, intreprinzătorii cu golanii economiei de piaţă, proxeneţii cu politica, etc. Într-o astfel de societate, în care actorii jocului democratic şi spectatorii lor formează un fiasco social, se pare că “Dumnezeu a murit”. Pe tărâmul binecuvântat al neamului românesc a fost autorizat, printr-un proces electoral bişniţăresc, un duh rău care, fiind în serviciile obscure ale iraţionalului, doreşte să implementeze o reformă, fără ca cei guvernaţi să poată interveni atât în concepţie, cât şi în implementarea ei. Ca pe nişte vite, suntem mânaţi continuu spre un teritoriu lipsit de valori fundamentale, în care noi militarii am crezut şi pentru care ne-am sacrificat tinereţea , familia, prosperitatea. Iată că a venit timpul să plătim pentru ataşamentul nostru faţă de aceste valori fundamentale ale neamului românesc, supus unor presiuni enorme spre diluare, împrăştiere şi dispariţie.
     Pentru că istoria care se predă în şcoli nu poate forma convingeri de ataşament profund faţă de neam şi ţară, acest proces de împrăştiere demografică se realizează cu succes, plasând valorile noastre umane în slujba altor popoare. Malaxorul portocaliu al politicii româneşti a reuşit , printr-o strategie demonică, să creeze în toată societatea românească un ansamblu de interese contradictorii , tocmai pentru a anihila varianta armonizării lor. Nu se doreşte în niciun fel manifestarea noastră ca unitate de neam , de fiinţă, de entitate culturală şi administrativă. Această strategie de sorginte dictatorială, a produs iniţial, o relativă dezbinare între armata de rezervă şi popor, pentru ca în etapele ei ulterioare, să se poată conta pe un sprijin popular faţă de măsurile de lichidare a acestui element de bază al sistemului naţional de apărare. După cum observaţi, oameni de ştiinţă, politicieni veritabili, oameni de cultură , cetăţeni simpli , s-au ataşat principiilor noastre şi încearcă, prin toate mijloacele să ne asigure de respectul lor necondiţionat. În acelaşi timp, lichele cu zâmbetul pe buze şi mâinile încrucişate, aflate în laţul stăpânului, sunt împinse în faţă, în acţiunea de refacere a unei imagini portocalii, profund şifonate. Imaginea portocalie va deveni, pentru poporul român, o construcţie mentală suprapusă întodeauna peste oglinda spartă a statului de drept. Rezultată dintr-un şir de „revoluţii portocalii”, din Ucraina, Georgia , Kirghistan şi România această imagine a pălit de mult în cele trei ţări şi încă mai dăinuie în scumpa noastră patrie. Cei mai mulţi analişti apreciază că aceste revoluţii colorate sunt „un produs al strategiei de superputere şi au scopul de a efectua transferul de putere la o elită conducătoare capabilă să satisfacă interesele politice, economice şi financiare ale acesteia”. Pentru transferul de putere au fost folosite două căi principale: finanţarea structurilor portocalii prin intermediul organizaţiilor nonguvernamentale şi declanşarea „revoluţiilor colorate” care nu presupun vărsare de sânge şi pagube materiale ci, finanţarea, îndoctrinarea şi mediatizarea unor grupuri de presiune locală capabile să preia puterea; a doua cale a fost aceea a invaziilor militare (Afganistan şi Irak) unde preluarea puterii de către opoziţia democratică s-a realizat sub controlul armatei de ocupaţie, generând replici sângeroase ale combatanţilor locali.
     Efectele revoluţiilor portocalii au fost devastatoare peste tot pe unde au trecut. Se apropie şi la noi momentul în care lupta politică democratică va oferi o altă strategie de evoluţie a României. În cadrul acestei strategii instituţiile de bază ale statului de drept îşi vor redobândi rolul şi locul lor în stat. Armata , justiţia, poliţia ,forţele de siguranţă, învăţământul şi sănătatea işi vor revigora funcţiile, iar pe acest fond, poporul român va hotărâ singur calea de reconstrucţie a statului, un stat care să vibreze armonios în simfonia eroică a unei lumi curajoase şi conştiente de destinul său.
     Dragi camarazi! Mulţi politicieni care susţin actuala putere încearcă să acrediteze ideea că procesul de recalculare a pensiilor militare este obiectiv, legal şi benefic pentru 80% dintre noi. În acelaşi timp „trompetele lor” scot sunete hidoase de propagare a principiului contributivităţii şi solidarităţii. Prin aceste acţiuni de manipulare a opiniei publice trag o perdea de ceaţă peste conştiinţele oamenilor simpli, transmiţând semnalul că „dacă oprim pensiile nesimţite, speciale voi veţi trăi mai bine”. Deposedat prin jefuire, de pensia mea de general, în valoare de 4000 de lei , am trăit un an de zile cu speranţa că vecinul meu de deasupra, cadru medical, va obţine o anumită prosperitate. Acest fenomen nu s-a produs , el vecinul, împreună cu întreaga familie , suportă în continuare traume generate de indulgenţa financiară cu care liderii portocalii tratează sistemul medical. Am renunţat la pensie sub presiunea aberantei Legi 329/2009, care a ascuns în paginile ei, deşi titlul nu se referea la militari , faimosul capitol IV, art. 17 – 25, care interzice dreptul la muncă al militarilor. În măsura în care societatea civilă intervenea pentru stoparea eludării şi eradicării unor drepturi fundamentale ale omului, nu era posibilă aplicarea unei game de măsuri reformatoare antipopulare.
     Această guvernare portocalie transmite în , plan teoretic, prin „toţi porii ei dreptate şi egalitate de şanse pentru cetăţeni”, în timp ce progeniturile, beizadelele, traficanţii, lipitorile, îşi fac jocurile murdare sub oblăduirea executanţilor servili de ordine. Suntem singurul popor din lume care suportă efectele unei crize mondiale produsă intenţionat, fără să implice cu nimic, jefuitorii bogaţi ai acestui neam. Peste tot efortul de criză a cuprins un mic procent, între 1% şi 5% din averile bogaţilor lumii, averi rezultate din evoluţii de sute , chiar mii de ani. Aţi identificat o asemenea preocupare în sistemul normativ al democraţiei portocalii? Se aruncă precum hienele împotriva militarilor, sub pretextul a mii de motive cu care potolesc foamea mulţimilor. Militarii înţeleg nevoia de solidaritate cu poporul, nu cuantumul pensiei este problema ci, bătaia de joc fără neruşinare faţă de noi, implicarea noastră în mizeria lor procedurală pentru ca responsabilităţile să fie amestecate şi pierdute. Unii dintre noi, mai sensibili la culoarea cu pricina, chiar am crezut că „omul din capul armatei” spune adevărul atunci când s-a referit la efectele H.G. 735/2010. Dumnealui cunoştea faptul că, cea mai mare parte dintre noi suntem cu pensie de seviciu stabilită prin legi organice anterioare, iar noile acte normative trebuiau să reglementeze situaţiile viitoare. Slab instruiţi în problemele de conduită sinergică , unii cetăţeni văd în scăderea salariilor unora, creşterea bunăstării lor şi pe acest reper se bazează haita portocalie. Chiar unii dintre membri SCMD au căzut în plasa acestor nemernici încercând din interior să spargă unitatea sindicală. Numai că acest corp profesional se bazează 100% pe onoare şi demnitate şi nimic nu ne poate abate de la idealurile suport, ale acestor valori. Sindicatul militar este prezent în toate zonele fierbinţi ale acestei confruntări dintre democraţia constituţională şi democraţia de ricoşet împrumutată şi experimentată de actuala guvernare.
     Sindicatul nostru nu poate admite sub nicio formă, chiar prin creşterea pensiilor, bascularea noastră din rezerva armatei, în clasa de asistaţi social. Ruperea noastră de sistemul militar activ va înăbuşi definitiv tradiţiile glorioase ale Armatei Române care , de fiecare dată, s-au fundamentat şi pe armata de rezervă. Cine se teme de noi? Probabil aceia care văd rezultatele dezastruoase ale unei economii de piaţă în care, politica nu mai ţine pasul cu economia. Poate că Dl. Frăţilă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, (din care lipseşte expresia „Naţionale”) are dreptate, pensiile vor fi mulţumitoare după încheierea procesării recalculării. Însă, acest domn trebuia să facă referiri , dacă este „de aceeaşi parte a baricadei” şi la evoluţiile veniturilor pensionarilor militari în următorii 3-5 ani, în condiţiile deconectării lor de la sistemul activ. Precis nu a făcut asemenea simulări şi nici nu va fi vreodată interesat sau capabil să facă. Am multe exemple, din Faimoasa garnizoană Braşov al cărui comandant am fost un număr de ani, de pensionari militari bolnavi, de vârstă înaintată, care nu se pot apăra împotriva samavolniciior unui regim auster şi nepopular. Noile decizii de pensionare , total eronate pe luna ianuarie 2011 ( sunt convins că teroarea va continua), care au drept suport documente uitate de mult, distruse de rozătoare, culese şi interpretate de neprofesionişti, selectate şi transmise de un personal neautorizat vor crea un puternic curent de revoltă pe care noi militarii în rezervă îl vom transfera în justiţie. Această justiţie ar trebui să dea răspunsurile legale la următoarele întrebări:
     1.De ce trebuie să solicităm recalcularea pensiilor?
     2. Cine plăteşte stresul provocat celor în vârstă lipsiţi de posibilităţile fizice de apărare?
     3. De ce au fost elaborate adeverinţe de venit cu grave erori şi cine sunt vinovaţii?
     4. Cum se poate verifica o adeverinţă de venit fără să ai documentele originale în faţă?
     5. Cum poţi implica în activitatea de sprijin a recalcularii pe cei păgubiţi?
     7. Ce se întâmplă cu gradele noastre militare, unele obţinute prin examen, în cazul aplicării prevederilor aberante ale Legii 119/2010?
      8. Cine plăteşte traumele fizice şi psihice ( cu multe spitalizări) ale celor 80% dintre militarii cu pensiile tăiate în ianuarie 2011?
     9. Cine se face vinovat de transmiterea modificată a pensiei fără noua decizie de pensionare?    
     10. De ce sunt încălcate prevederile Tratatelor, Convenţiilor şi Protocoalelor internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului, la care România este semnatără?
     11. De ce nu sunt respectate Hotărârile judecătoreşti?
     12. De ce legea se aplică retroactiv?
     13. De ce nu sunt respectate Deciziile anterioare ale Curţii constituţionale?
     14. De ce instanţele sunt sufocate, în condiţiile în care guvernarea portocalie veghează asupra statului de drept. Suntem un popor de infractori?.
     La unele din întrebări , cu siguranţă că vor răspunde instanţele prin Hotărârile care se vor pronunţa. Însă, stimaţi prieteni, timpul guvernării portocalii este extrem de scurt, iar justiţia nu va putea soluţiona toate aceste măsuri antipopulare abuzive. Dar noi vom exista mai departe , iar lupta noastră pentru refacerea demnităţii furate îi va urmări peste tot!
     Vom chema în instanţe instituţiile care ne-au prejudiciat , apoi vom chema în instanţe persoanele şi poate, în 5 -10 ani vom primi răspunsurile la aceste întrebări (câţi vor apuca finalizarea demersurilor noastre?).
     Ne vom consulta permanent, având avantajul că suntem în epoca în care ne putem relaţiona de la un capăt la altul al pământului prin cuvinte, atitudini, trăiri şi imagini. Toate acestea ne vor ajuta să acţionăm uniţi cu bunele şi relele noastre, printr-un spirit de toleranţă faţă de eşecurile temporare, cu încredere şi onoare faţă de cei pe care i-am desemnat să ne conducă. Fac din nou, apel la toţi militarii în rezervă şi retragere să creadă în Col. Dr. Dogaru şi echipa sa, să creadă în acţiunile noastre desfăşurate în interesul democraţiei constituţionale şi statului de drept!
     În loc de epilog. Din cele mai îndepărtate vremuri, omul a fost conştient de existenţa unei forţe supranaturale care guvernează şi susţine universul. Pe măsură ce această conştiinţă s-a dezvoltat, de-a lungul secolelor, au apărut o serie de credinţe. Dacă cercetăm cele patru religii ale lumii, găsim în toate aceeaşi idee despre Dumnezeu numai că El este identificat prin nume diferite. Omul a tânjit întotdeauna după Dumnezeu şi a dorit să-i înţeleagă căile. Toate sistemele religioase cunosc şi acceptă calităţile fundamentale ale lui Dumnezeu, care este omnipotent, omniprezent şi atoateştiutor. Absolut nimeni nu poate trăi fără iubirea Lui şi nimic ne se poate face în lume fără puterea Lui.
     Pe scurt, toate aceste naţii, şi nu numai, au cugetat la Dumnezeu, iar roadele cugetării le-au dat lumii sub forma religiei. Adevărul central al tuturor religiilor este că Dumnezeu este întruparea perfectă a iubirii, milei şi compasiunii.
     Făcând un salt în timp la actuala noastră democraţie nu pot să nu remarc dezlănţuirea unei propagande furibunde împotriva acelor instituţiii care vegheză ca aceste adevăruri create de Dumnezeu să devină un mod de trai. Politica portocalie ne oferă în schimb, o societate tot mai fragmentată între puţinii foarte bogaţi şi cei mulţi foarte săraci. Această societate este construită pe fondul unui haos generalizat şi tutelat de guvernarea portocalie care, nu a uitat să menţină trează atenţia electoratului, răspândind prin propaganda specific comunistă o gamă largă de iluzii dirijate spre fiecare segment social. Am făcut această paranteză pentru a arăta că lupta pentru putere, impostura precum şi jefuirea averii naţionale sunt elemente de continuitate şi constituie apanajul politicii iresponsabile.
     Odată cu scurgerea anilor trăiţi în noua democraţie a pieţei, noi militarii în rezervă suntem tot mai convinşi că lumea politică, în general, nu a găsit „leacul” pentru a vindeca bolile de care suferă şi că economia de piaţă şi democraţia (respectiv, sistemul politic), nu mai pot convieţui în armonie. Realităţile prezente şi predicţiile asupra viitorului transmit un mesaj spre direcţia guvernărilor de mâine: „Viaţa politică, economică şi socială va deveni tot mai complicată şi greu de suportat de către cei cârmuiţi. În pofida sentimentelor şi reacţiilor negative de care vă bucuraţi voi, oamenii politici, în rândul cetăţenilor, politica va rămâne un domeniu necesar şi util pentru poporul român”. Rămâne de văzut în ce măsură politica autohtonă prezintă suficiente oportunităţi pentru a rezista în vasele comunicante ale politicii regionale şi mondiale şi, totodată, ce efecte vor simţi cetăţenii pentru a amenda sau justifica comportamentul şi responsabilităţile aleşilor noştri. Probabil că Dumnezeu a lăsat sarcină militarului să-şi cucerească prin trudă demnitatea, aşa cum omul a cucerit, de-a lungul timpului, focul, aerul, pământul şi apa. Nu este lipsit de semnificaţie să înţelegem de ce am ajuns, cum spunea Nichifor Crainic, „în starea de cel mai sărac popor, în cea mai bogată ţară”. Vom înţelege dacă vom avea înţelepciune şi răbdare să medităm mai mult la neajunsurile din alcătuirea noastră intimă. Sărăcia la români, dragi camarazi , a mers mână în mână cu imoralitatea politicii şi cu toate relele care derivă din aceasta.
     Politica reprezintă suportul şi energia necesare construirii şi cuplării societăţii româneşti la viteza cu care se schimbă lumea, într-un permanent dans energetic. Politica mai este instrumentul care vindecă bolile neputinţei, sărăciei, corupţiei şi mediocrităţii, este privilegiul defavorizaţilor şi, în final, politica este metoda prin care ne menţinem verticalitatea umană şi certificatul de naţiune europeană. Rămâne de văzut dacă noile forţe politice vor lua în seamă şi cei peste 150 de mii de specialişti , pensionari militari din toate structurile MAN, MAI, SRI, în opera de recontrucţie a statului român. Decamdată ni se oferă numai umilinţă şi bătaie de joc!
 Aveţi încredere în Liderii noştri, ei sunt expresia demnităţii noastre! Sprijin total Col.dr. Dogaru!

Preşedintele Filialei 1. Braşov
Gl.mr.(r) prof. univ dr. Petrişor Mandu

luni, 24 ianuarie 2011

MITINGUL REZERVISTILOR LA BOTOSANI OGLINDIT IN PRESA LOCALA

LA BOTOSANI INTRE ORELE 09.00 - 11.00

A AVUT LOC MITINGUL REZERVISTILOR LA CARE AU PARTICIPAT

PESTE 200  DE CADRE  MILITARE  IN REZERVA DIN TOATE

STRUCTURILE SISTEMULUI DE SIGURANTA , ORDINE PUBLICA SI APARARE.
                             


SPICUIM  DIN PRESA LOCALA :


            BOTOSANINEWS.RO

           BOTOSANEANUL.RO

MULTUMIM SI PE ACEASTA CALE  TUTUROR  CELOR  CARE  AU  FOST  ALATURI  DE  NOI


BIROUL OPERATIV

  duminică, 23 ianuarie 2011

  MITINGUL DIN 24 IANUARIE

                                 
                  LUNI 24 IANUARIE INTRE ORELE 09.00 - 11.00

  IN PIATA REVOLUTIEI SE VA DESFASURA MITINGUL REZERVISTILOR, DAR SI AL TUTUROR CATEGORIILOR DE CETATENI CARE DORESC:
                  
                   RESPECTAREA LEGILOR,
                   INLATURAREA ARBITRARIULUI,
                   RESPECTAREA  SEPARATIEI PUTERILOR IN STAT,
                   RESPECTAREA PRINCIPIILOR STATULUI DE DREPT,
                   SA REDEVENIREA LA CEEA CE AM FOST CANDVA
                  O TARA LIBERA, INDEPENDENTA SI SUVERANA


  Prieteni,

  Să reamintim nemernicilor care ne-au dezarticulat sufletele şi ne-au dezosat în piaţa publică aşteptările, ne-au batjocorit condiţia şi istoria, care ne sufocă prezentul şi ne arestează viitorul, care ne umilesc învăţătorii şi ne alungă medicii, care ne înfometează bătrânii şi copiii, care ne pregătesc programatic ieşirea naturală din sistem(!), că nu îi iertăm! 24 ianuarie poate fi ziua trezirii ireversibile a majorităţii oprimate! 24 ianuarie poate fi începutul revoluţiei conştiinţelor noastre neîngenunchiate! Să nu pierdem prilejul! Dacă îi iertăm, nu ne iartă istoria! Să ne ajute Dumnezeu!
  Colonel (r) Costinel Petrache

  LA MITING SE VOR PREZENTA SI INMANA PREFECTURII URMATOARELE DOCUMENTE:
                         
                         - ULTIMATUM (SOMATIE)
                        
                         - SCRISOARE DESCHISA FOSTULUI NOSTRU COMANDANT

  VA PREZENTAM CONTINUTUL ACESTORA

  ULTIMATUM
  (SOMATIE)
  Adresat domnilor:
                     · Emil Boc - Premier
                     · Gabriel Oprea, Traian Igas, Ioan Botis, Catalin Marian Predoiu, Gheorghe Ialomitianu - ministri
                     · George Maior- Director SRI

  DOMNILOR,
  1. Art. 15, al. 2 din Constitutia Romaniei prevede ca “”Legea dispune numai pentru viitor””, fapt confirmat de 8 decizii ale Curtii Constitutionale din care enumeram Decizia 375/2005 si Decizia 120/2007.

  In acest temei va somam sa incetati imediat procedurile de aplicare retroactiva a Legilor 119 si 263/2010. De asemenea va somam sa anulati HG 735/2010, care excede Legea, proclama prin art.11 suprematia executivului asupra puterii judecatoresti si a fost suspendata, definitiv si executoriu, prin Hotararea Curtii de Apel Cluj nr. 338/2010 si irevocabil prin Decizia nr.38/07.01.2011 a ICCJ. Pe acest temei, va somam sa anulati hotararile ilegale ale MApN, MAI si SRI, de emitere de noi decizii de pensii si de continuare a “”recalcularii”” si sa acceptati asumarea abaterii de natura penala si raspunderea ministrilor vinovati.

  Va somam ca, in luna februarie, toti cei afectati de aplicarea ilegala a HG 735/2010 sa-si primeasca pensia intreaga si diferenta fata de suma primita in luna ianuarie, care poate fi considerata un avans.

  Va somam sa acceptati si plata despagubirilor pentru cei afectati psihic de aceasta operatiune ilegala si a celor solicitate de urmasii persoanelor decedate din acelasi motiv.

  2. Va somam sa recunoasteti public faptul ca SCMD se afla in procese cu Guvernul, a contestat HG 735/2010 si este parte mentionata in Decizia nr. 38/07.01.2011 a ICCJ.
  3. Va somam sa respectati Protocolul 1 al Conventiei pentru Drepturile Omului, art. 1, 6 si 14 care proclama pensia in plata drept patrimonial, drept castigat si drept discriminare orice atingere adusa ei. Prin urmare solicitam renuntarea la nationalizarea pensiilor si gradelor noastre, in baza acelorasi principii sustinute de Tratatul de la Lisabona, art. 45, Carta Drepturilor Fundamentale a UE, art. 17, 25 si 34, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 17 si 25 si Constitutia Romaniei, art. 16 si 44.

  Va somam sa respectati rezolutia AIJD de la Bruxelles cu privire la masurile anticriza ale Guvernului Romaniei, trimisa acestuia, vineri, 04.06.2010, din care citam: “”orice recalculare a unor pensii acordate legal si aflate in plata – inclusiv a celor de serviciu ale magistratilor – inseamna o incalcare de catre stat a propriei legislatii, ceea ce ar avea repercusiuni grave asupra stabilitatii juridice si asupra caracterului de stat de drept, modificarea retroactiva a unor drepturi civile deja castigate (in cazul de fata, pensiile) nu este posibila decat prin incalcarea principiilor fundamentale de drept””.

  Din aceleasi considerente, va somam sa reveniti asupra hotararii de impozitare suplimentara cu 5.5%, a tuturor categoriilor de pensii mai mari de 740 lei, atat civile cat si militare, cu atat mai mult cu cat pensiile militare au fost impozitate in mod ilegal, integral, cu acest procent.

  Pe aceste temeiuri, pensiile al caror cuantum au crescut in urma ilegalelor “”recalculari””, vor trebui mentinute in noul cuantum, deoarece sunt tot bun castigat, drept patrimonial si o diminuare a lor ulterioara ar insemna discriminare.

  4. Legislatia comunitara europeana, Pilonul al II-lea, Directiva nr. 86/378/CEE, modificata prin Directiva nr. 96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalitatii in schemele ocupationale de securitate sociala, acopera sectorial si legile speciale de pensii ocupationale ale magistratilor, militarilor, politistilor, etc. In acest sens, pentru indeplinirea de catre Romania, a obligatiilor de stat membru al UE, va somam sa incepeti demersurile pentru abrogarea imediata a Legii 119/2010, asupra careia Guvernul si-a asumat raspunderea, a tuturor articolelor referitoare la militari din Legea 263/2010 si pentru revenirea la legile ocupationale ale militarilor abrogate prin Legea 263/2010. Va atentionam ca in Carta Sociala Europeana revizuita, adoptata la Strassbourg la 3 mai 1996 si ratificata de Romania prin Legea nr. 74/03.05.1999, la capitolul “”Campul de aplicare a Cartei Sociale Europene revizuite in privinta persoanelor protejate”” se prevede ca “”o diferenta de tratament pe un motiv obiectiv si rezonabil nu este discriminatorie””.

  Intrucat Guvernul, incepand cu primul ministru a declansat un adevarat razboi de imagine si psihologic impotriva militarilor proferand insulte de genul “”nesimtiti”, “”cu mana intinsa ca la pomana””, ne-a rapit statutul de militari, inlocuindu-l cu insultatoarea pozitie de asistat, va somam sa restaurati rapid atat statutul cadrelor militare in rezerva cat si adevarul, prezentandu-ne scuze publice si recunoscand public faptul ca media pensiilor militare a fost nu de 2000 lei ci de 1440 lei la MAI si 1493 la MapN., la nivelul lunii octombrie 2009, cand ati declansat atacul impotriva noastra. De asemenea va somam sa incetati actuala campanie de intoxicare referitoare la plafonul inexistent in legi de 3000 lei si la inexplicabila crestere a pensiilor celor care accepta principiul inexistent al retroactivitatii legii prin asa zisele cereri de recalculare.

  5. Va somam, in ceea ce priveste pe militari, in conformitate cu legislatia comunitara, Constituita si traditia Romaniei, sa urmati principiile sperantei legitime, al coerentei si sigurantei legislative.

  DOMNILOR,
  In situatia in care nu rezolvati aceste probleme, va vom satisface curiozitatea si, in ziua de 1 martie 2011, vom convoca in fata Guvernului, toate “”exceptiile””, adica zecile de mii de pensionari militari si civili afectati de masurile dvs. de genocid si subminare a economiei nationale. Vom considera ca respingeti dialogul. Va reamintim, in cazul in care ati uitat, ca dvs sunteti in serviciul nostru, nu invers, dvs sunteti angajatii, nu stapanii nostri si a venit vremea sa facem BILANTUL!

  Honor et Patria!
  Vae victis!
   PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU

  Scrisoare deschisa

  Fostului nostru comandant,
  Presedintele Romaniei,
  Domnul Traian Basescu

  Domnule Presedinte,
  In conformitate cu Legile antieuropene si contrare oricaror principii de drept international 119 si 263/2010, statutul nostru de militari in rezerva, pensiile noastre militare si, prin urmare, gradele si obligatiile noastre de rezervisti au fost desfiintate prin nationalizare. In noua situatie de “”asistati””, ne adresam dumneavoastra, fostul nostru comandant, doar in calitate de Presedinte, anuntandu-va ca in Romania s-a produs un grav dezechilibru al puterilor statului.
  Executivul isi permite sa calce in picioare puterea judecatoreasca prin hotarari de Guvern anuland decizii si hotarari definitive si irevocabile (Legea 119/2010, art. 11), sau neluand in seama hotarari ale instantelor (338/2010, 443/2010 ale Curtii de Apel Cluj si Decizia nr. 38/2011 a ICCJ). Totodata seful Guvernului trimite circulare ministrilor, asumandu-si decizia suprema ca putere judecatoreasca, in cauze in care este implicat Executivul.
  Pentru edificare, anexam prezentei somatia adresata de noi Guvernului, care contine toate elementele necesare autosesizarii si declansarii de catre procurorul general, a urmaririi penale impotriva numitului Emil Boc – premier, a numitilor Gabriel Oprea, Traian Igas, Ioan Botis, Catalin Marian Predoiu, Gheorghe Ialomitianu - ministri si a numitului George Maior, director SRI.
  In aceste circumstante, va solicitam domnule Presedinte sa va indepliniti atributiile prevazute la art 80, al. 2 al Constitutiei, mergand pana la obtinerea sanctionarii vinovatilor prin demitere.
  In situatia in care nu va puteti indeplini mandatul, in baza art. 118, al. 1 din Constitutia Romaniei, potrivit caruia ne subordonam, citam “”exclusiv vointei poporului”” misiunea noastra fiind intre altele “”apararea… democratiei constitutionale”” vom actiona pentru restaurarea statului de drept, pentru apararea prevederilor art. 1, al. 4 si 5 din Constitutie, invocand art. 2, al. 1, art 61, al. 1 si, in interesul tuturor cetatenilor Romaniei, afectati de hotararile de Guvern si legile asumate pe care le consideram hotarari si legi ale genocidului si subminarii economiei nationale, art. 22, al. 1 ale aceleiasi legi fundamentale a Tarii.
  Asteptam din partea dumneavoastra si interventia pentru reparatiile morale care ni se cuvin precum si scuzele publice la care avem dreptul din partea celor care au calomniat, injuriat si lezat grav demnitatea si onoarea categoriei noastre socio-profesionale.
  Exprimandu-ne totala confuzie fata de HG nr 13/05.01.2011, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr 45/19.01.2011, privind mobilizarea rezervistilor, asteptam interventia dvs. in cel mai scurt timp posibil, deoarece incompetenta, reaua vointa si orgoliul nejustificat al Premierului si membrilor guvernului, care uita ca sunt nu stapanii nostri ci in slujba noastra, risca sa arunce Romania intr-un dezastru ireparabil.
  Intrucat ONOARE am avut intotdeauna, ne permitem sa va adresam, domnule Presedinte, un simplu …
  ”Sa traiti” …bine!
  Honor et Patria! Vae victis!
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. MIRCEA DOGARU

  PRESEDINTELE FILIALEI JUDETENE BOTOSANI A SCMD
  Col. (r) Mircea COMANECI

  vineri, 21 ianuarie 2011

  COMUNICAT

  În urma ședinței Departamentului Juridic al SCMD din 17 ianuarie 2011, vă comunicăm următoarele:

  1 – Dat fiind că deciziile de recalculare a pensiilor fac o trimitere ambiguă cu privire la procedura de contestație, Departamentul Juridic a hotărît ca acțiunile în instanțele judecătorești să fie inițiate paralel cu înaintarea contestațiilor la comisiile de contestații din cadrul ministerelor (M.Ap.N., M.A.I. și S.R.I.).

  Pe cale de consecință, solicităm URGENT președinților de filiale, care nu au transmis datele personale ale avocaților ce vor susține acțiunile, ca pînă la data de 21 ianuarie 2011, ora 20.00 să comunice datele solicitate pe adresa de e-mail a consilierului juridic Emilian Pielmuș.

  Pentru filialele situate în județele Constanța, Brăila, Tulcea, Galați, Buzău, Vrancea, Dolj, Gorj, Vîlcea, Dîmbovița, Călărași, Ialomița, Caraș-Severin, Mehedinți, Prahova, București, Olt, Ilfov, Argeș, asistența și reprezentarea vor fi asigurate de avocatul desemnat de conducerea SCMD din cadrul Baroului București.

  2 – Pentru promovarea acțiunilor în instanță, președinții celorlalte filiale vor lua legătura cu avocații aleși în vederea introducerii acțiunilor la tribunalele reședință de județ pentru persoanele care au primit noile decizii cu pensia recalculată. Reamintim că termenul maxim de introducere a acțiunii este de 30 de zile de la data comunicării deciziilor.

  3 – Modelul de acțiune în instanță va fi comunicat pe e-mail-urile președinților de filială pentru a-l prezenta avocaților aleși cel tîrziu vineri 22.01.2011.

  2 – La sugestia colegilor de la filialele din țară, vă comunicăm acordul nostru de a iniția pe calea Ordonanței președințiale, acțiuni pentru sistarea plății pensiilor recalculate și revenirea la cuantumurile din luna decembrie 2010 prin avocații aleși și pentru susținerea acțiunii în instanță pentru anularea deciziilor. Pentru filialele din județele Prahova, Argeș, Cluj și mun. București, acțiunile pe Ordonanță președințială vor fi inițiate prin avocat unic din Baroul București.

  3 – Ca urmare a măsurilor menționate la punctul nr. 1, Ghidul SCMD s-a modificat. Modificările s-au efectuat direct pe Ghidul afișat pe site-ul principal al SCMD, modificările fiind evidențiate prin culoarea roșie.

  SCMD prin Departamentul Juridic

  P.S. LA BOTOSANI CEI DOI AVOCATI CARE NE VOR REPREZENTA SUNT:

   1. VASILE BRANZA -  BAROUL BOTOSANI
   2. VASILE TUSTIU   - BAROUL BOTOSANI

  INCEPAND DE LUNI VA RUGAM SA ADUCETI DOCUMENTELE SOLICITATE IN GHID

  BIROUL OPERATIV

  joi, 20 ianuarie 2011

  DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII IN SCMD

  Persoanele care doresc sa se inscrie in randurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) trebuie sa depuna urmatoarele documente :
                                                            •Cerere de adeziune la sindicat - 2 ex
                                                            •Copie dupa cartea/buletinul de identitate- 2 ex
                                                            •Copie dupa talonul de pensie- 2 ex
                                                            •2 fotografii tip buletin- 2 ex
                                                            •Cotizatia (120 lei/anual, 60 lei pentru vaduve si urmasi)
                Cotizatia anuala se va plati in contul bancar al SCMD, deschis la
                BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410,
   cod fiscal: 26096263.
  Legitimatia se elibereaza de catre filiala BRASOV.
  SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
  Comitetul Director
  Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705
  E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223, Fax : 0318177371
  Cont : BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal : 26096263


  CERERE DE INSCRIERE            Subsemnatul (a) Gradul............................(nume) …..................................…....……… (prenume) …………...................
  domiciliat (a) în localitatea....................................................str........................................nr........bloc......................sc..................ap...........
  .......Jud/Sect.......................................... cod postal....................................................................
  posesor al B.I.(C.I.) seria ….........… nr. …….............................……. C.N.P. .....................................................................
  solicit primirea mea in Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).

  Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului SCMD şi mă oblig să le respect .
  Sunt angajat (a) la .............................................(institutia, intreprinderea), in functia de .................................................
  Sunt născut (a) la data de …….........................… in localitatea ……....................................…….. jud. ..........
  Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.
  Structura din sistemul national de aparare din care am facut parte :………………………………………………
  (MapN, MAI, SRI, STS, SIE, s.a.m.d.)

  Datele mele de contact sunt urmatoarele :
  Tel. Fix domiciliu :……………………………
  Tel. serviciu ………………………………….
  Tel. Mobil……………………………………..
  Fax ……………………………………………
  E-mail …………………………………………
  Adresa postala ......................................................................................................................


                                                                                              Data inaintarii cererii:……………………..
                                                                             …………………………………………………………
                                                                                            (NUMELE, PRENUMELE, SEMNATURA)

  miercuri, 19 ianuarie 2011

  PRIVITI LA POSTUL LOCAL DE TELEVIZIUNE TELEM-BT

  ASTAZI LA ORA 19.00 LA POSTUL LOCAL DE TELEVIZIUNE TELE M

  - PRESEDINTELELE  FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD COL.(R) MIRCEA COMANECI

  - VICEPRESEDINTELE FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD COL.(R) CONSTANTIN CHITAC

  VOR DISCUTA DESPRE RECALCULAREA PENSIILOR

                         - MILITARILOR,
                      
                         -  FUNCTIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL
                      
                         -  LUCRATORILOR DIN PENITENCIARE

  CONFORM PREVEDERILOR NOILOR LEGI IN VIGOARE.