miercuri, 27 iulie 2011

PROPUNERI PENTRU CONSILIUL NATIONAL AL REPREZENTANTILOR

             CONSILIUL NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR

(Data, locul de desfăşurare vor fi anunţate după 15 septembrie a.c. iar participanţii vor fi stabiliţi pe bază de convocator, conform statutului)


                                             ORDINE DE ZI


1. Deschiderea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
2. Bilanţul activităţii SCMD în perioada august 2010 – septembrie 2011
3. Prezentarea şi aprobarea R O F
4. Prezentarea bilanţului contabil pe 2010
5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
6. Raportul Comisiei de Cenzori
7. Prezentarea Strategiei de acţiune a SCMD pentru 2012, în perspectiva schimbărilor structurale din România
8. Hotărâre asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate C N R
9. Discuţii
10. Rezoluţia Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
11. Încheierea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor


                                    TERMENE DE URMARIT :
• Până pe 05.07 – constituirea Departamentelor şi elaborarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a acestora
• 11.07 – 20.08 - analiza, la nivelul filialelor, a documentelor supuse aprobării CNR
• 20.08 – 01.09 - analiza propunerilor filialelor şi elaborarea documentelor proiect
• 01.09 – 10.09 - discutarea în Comitetul Director a Ordinii de zi şi a documentelor pentru CNR
• 10.09 – 15.09 –elaborarea, în forma finală, a documentelor pentru CNR şi stabilirea datei desfăşurării CNR


Biroul Operativ al Filialei 1Botosani

CINE A VOTAT IMPOTRIVA NOASTRA

Cine ne sunt dusmanii


Rezultatul fraudei din 21 iunie a.c. pe votul privind adoptarea proiectului de lege de aprobare a OUG 1/2011 se cunoaste.
O lege cazuta cu 4 voturi a fost declarata trecuta cu un vot deoarece s-a votat la doua maini. Pana aici este clar. Am actionat si vom actiona in justitie.
Ce nu ne este clar este de ce inventatul grup al minoritatilor, altele decat cea maghiara, a votat DA, adica impotriva noastra, in frunte cu Generalul deputat Mircovici Niculae.
Ca ”independentii” d-lui Oprea au votat impotriva noastra iarasi ne este clar. Puteau avea macar bunul simt, dovedit de cei 7 deputati UDMR care s-au abtinut sau n-au votat…
In nici un caz nu vom intelege insa atitudinea domnilor deputati  PNL Nini Sapunaru si Dontu Mihai Aurel care au votat primul DA, al doilea ”Abtinere”, precum si tradarea noastra si a propriului partid de catre deputatii PSD Doru Claudian Frunzulica si Eduard Stelian Martin. Ii vom avea in vedere la viitoarele alegeri dar, pana atunci, vom ridica intrebari liderilor PNL si PSD in ceea ce-i priveste, inclusiv aceea care pare cea mai fireasca: Cu ce va santajeaza  Puterea, domnilor?

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

marți, 26 iulie 2011

CATRE COLEGII DIN M.A.I AFECTATI DE REORGANIZAREA MINISTERULUI


CĂTRE COLEGII NOȘTRI DIN M.A.I. CARE AU FOST AFECTAȚI DE RECENTELE MĂSURI DE REORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ A MINISTERULUI
            Deoarece perioada legală de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului pentru care fiecare candidat avea dreptul la a contesta rezultatele examenului a trecut, vă postăm un model de plângere prealabilă adresată ministrului administrației și internelor privind revocarea rezultatului  examenului de departajare în vederea numirii în funcție a personalului, urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituțională a Ministerului Administrației și Internelor, ca fiind nelegal și neobiectiv, precum si revocarea Ordinului M.A.I. nr. 129/2011
Plângerea prealabilă se expediază prin scrisoare cu confirmare de primire în termen de 30 de zile de la afișarea rezultatelor examenului, pe adresa: Piața Revoluției nr.1A, sector 1, București.
            Modelul de plângere prealabilă cuprinde obiecții la modul de desfășurare a examenului de departajare, având la bază informațiile exprimate verbal de către candidații afectați.
            În afara altor date, ne-am orientat plângerea prealabilă către aspecte punctuale întâlnite la majoritatea candidaților.
            Alte aspecte cu caracter particular, de care aveți cunoștință, vă sugerăm să le dezvoltați în cuprinsul plângerii prealabile în locurile marcate cu steluță.
            Ce urmează:
-  după expedierea plângerii prealabile trebuie să primiți răspuns în
termenul general de 30 de zile;
-  de la data primirii răspunsului sau de la expirarea celor 30 de zile în care nu s-a răspuns plângerii prealabile, se va formula acțiune în contencios administrativ.

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
În atenția domnului ministru TRAIAN IGAȘ

Subsemnatul ....................... având funcția de ........................... în cadrul .........................., formulez prezenta
PLÂNGERE PREALABILĂ
prin care solicit revocarea în totalitate a rezultatului stabilit de comisia de examinare în urma examenului de departajare din data de ....................... în vederea numirii în funcție a personalului, urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituțională a Ministerului Administrației și Internelor, precum si a Ordinului M.A.I. nr. 129/2011
                                                             MOTIVELE PLÂNGERII
În fapt, examenul la care fac referire, datorită importanței deosebite pe care o incumbă, ar fi trebuit să se desfășoare într-o manieră obiectivă de departajare a candidaților, respectiv atât prin proba scrisă, cât și prin susținerea interviului.
În acest sens sunt si prevederile cuprinse in Ordinul ministrului Administratiei  si Internelor nr. 665/2008, publicat in M.O. nr. 833 din 23.09.2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile ministerului. Astfel, Anexa nr. 2 din ordinul mentionat cuprinde Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in minister.
Întrebarea fireasca care se pune este cea referitoare la oportunitatea pentru care s-a emis un alt ordin, cu aceeasi tematică, respectiv a Ordinului M.A.I. nr. 129 din 23.06.2011, privind o alta metodologie de selectie in vederea numirii pe functiile devenite vacante ca urmare a aplicarii masurilor de reorganizare institutionala intervenita la nivelul M.A.I.
Ordinul M.A.I. nr. 129/23.06.2011 la pct.2.2. prevede posibilitatea ca organizatorii sa opteze pentru administrarea ambelor probe sau a uneia (proba scrisă sau interviul structurat pe probleme profesionale).
Este de notorietate că cea mai complexă și obiectivă probă în susținerea unui concurs este proba scrisă. În mod cu totul neașteptat, opțiunea organizatorilor concursului a fost numai pentru interviu, probă ce s-a desfășurat în condiții care nu au respectat întocmai prevederile ordinului menționat.
Astfel:
-         tematica nu mi-a fost adusă la cunoștință în termenul fixat, respectiv cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii probei, încălcându-se astfel prevederile pct. 2.3. din Ordinul nr.129/2011. (* În continuare se menționează situația concretă- când si in ce mod s-a facut anuntul);
-         întrebările adresate de membrii comisiei nu au respectat același grad de complexitate față de toți candidații. Spre exemplificare: „ce semnifica culoarea rosie a semaforului”, „enumerati 5 contraventii”...., în timp ce altor candidați li s-au adresat întrebări ambigue cu intenția de a-i pune în dificultate, de genul „ ce prevede art....alin...din legea....”. Din vizionarea înregistrărilor video se poate constata cu ușurință această tendință a comisiei de examen;
( *aici puteti insera, daca cumoasteti si alte exemple de intrebari elementare sau neadecvate tematicii) ;
-         In pct.2.4. din Ordinul 129/2011 se prevede că „ în cuprinsul conditiilor de inscriere la examen candidatilor li se solicita acordul scris cu privire la inregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului structurat pe subiecte profesionale. Lipsa acordului conduce la imposibilitatea participarii la examen”.
Este cat se poate de evident ca obligatia de a solicita acordul cade in sarcina organizatorului examenului. In fapt, acest acord nu mi-a fost cerut, pe cale de consecinta examinarea nu trebuia sa se desfasoare;
-         cu toate că există o dispoziție expresă în economia de text a ordinului menționat (pct. 11.4.) care precizează că numai președintele adresează întrebări candidaților, în fapt, această dispoziție nu a fost respectată. In cazul meu, intrebarile care mi-au fost adresate in exclusivitate de cei doi membrii ai comisiei, nici unul  nu avea calitatea de presedinte.
( *aceasta mentiune o faceti numai daca s-a intamplat in cazul dvs.);
-          în ceea ce mă privește, criteriile de evaluare prevăzute la pct. 11.1 din Ordinul nr.129/2011 nu au fost respectate și contest  modul în care au fost notate răspunsurile mele la întrebările comisiei. Nici până la ora actuală nu cunosc care sunt punctajele maxime stabilite de comisia de examen și cuprinse în planul de interviu; (* sau se mentioneaza situatia urmatoare, daca a existat: „mentionez ca intrebarile puse de seful ierarhic superior, membru din comisie, au fost formulate ad-hoc, fara a fi selectate dintr-o programa sau din planul de interviu asa cum imperativ precizeaza ordinul in speta. In acest caz ma intreb retoric cum s-a facut evaluarea raspunsurilor din moment ce ele nu apartineau unei programe, cu baremuri de evaluare”?);
-         deși ordinul în speță la pct.17 precizează opțiunea candidaților nemulțumiți că „pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării acestora, la secretariatul unității organizatoare, sub sancțiunea decăderii din acest drept”, menționez că nu mi-a fost adus la cunoștință acest drept, nici scris și nici verbal, pentru a apela la această cale legală de atac. Din proprie inițiativă, am formulat contestație, dar secretariatul comisiei de examen a refuzat să mi-o înregistreze, fapt pentru care m-am deplasat la sediul inspectorului general unde am primit același refuz. (* Se reține ultima frază numai de catre cei care au formulat contestatie);
-         In timpul desfasurarii examenului, Comisia a functionat fara secretar, incalcandu-se prevederile pct.3.3. din Ordinul nr. 129/2008 si evident fara redactarea procesului verbal de desfasurare a examenului  prevazut la pct. 6.3. din Ordin.
(*inserati numai daca aveti cunostinta ca, comisia de examinre  nu a avut secretar);
-         zisul „examen” de departajare s-a desfasurat in fata unei comisii ai caror membrii nu stiu dupa ce criterii au fost selectati si ce competente profesionale i-au indreptatit a fi selectati;
-         nu s-a respectat o procedura unitara de departajare si implicit de ocupare a posturilor vacante asa cum se precizeaza la pct.2.2. din Ordinul nr. 129/2011. Astfel, la unele unitati s-a procedat la o selectie de dosar, pe 7 criterii de departajare, la altele s-a aplicat testarea psihologica sau sportiva, la alte unitati nu. Toate aceste modalitati nu sunt cuprinse nici in prevederile Ordinului 665/2008 si nici in cel de ultima aplicare, respectiv Ordinul nr. 129/2001.
-         mentionez de asemenea faptul ca Ordinul M.A.I. nr. 129/2011 a fost emis fara respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata.
(* in continuare puteti invedera si alte aspecte particulare de care aveti cunostinta personal sau in mod indirect si pe care le considerati nelegale sau in masura sa vicieze rezultatele interviului).
Acestea sunt motivele pentru care sunt nevoit să mă adresez dumneavoastra, cu rugămintea ca în raport de cele menționate de mine, precum și din examinarea înregistrărilor audio-video și a înscrisurilor ce au însoțit desfășurarea probelor, să revocați în totalitate rezultatul examenului pentru departajare ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare a M.A.I., ca fiind integral viciat in ceea ce ma priveste, precum si revocarea Ordinului M.A.I. nr.129/2011, acesta cuprinzând prevederi contrare Ordinului nr. 665/2008, acest ultim ordin reglementand deja domeniul in speta si fiind anterior ordinului a carui revocare o solicit.

Data ..............                                                         Semnatura,

INFORMARE DE LA SCMD


Informare pentru toti membrii SCMD


1.     Pe data de 11.07.2011, SCMD a depus la Parchetul de pe langa ICCJ o plangere impotriva membrilor Curtii Constitutionale, solicitandu-se verificarea aspectelor in care acestia au dat aviz favorabil in situatii de promovare prin frauda a unor legi (263/2010 si 58/2011) sau de aplicare retroactiva (119 si 263/2010).
2.     La plangerile penale depuse impotriva deputatilor care au votat la dublu Legea de aprobare a OUG 1/2011 si a Secretarului general al Camerei Deputatilor, am primit deocamdata confirmare de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 5 Bucuresti, ca s-a dat curs plangerii impotriva numitului Barbu Gheorghe, secretar general al Camerei Deputatilor (fost secretar de stat in Ministerul Apararii) aceasta “”fiind trimisa Sectiei 17 Politie in vederea efectuarii de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 246 din Codul Penal””.
3.     Va informam ca, dupa suspendarea platilor de catre stat pentru medicamentele compensate, urmeaza o alta suspendare care a incoltit in mintea triumviratului dictatorial Geffrey Franks – Traian Basescu – Emil Boc, SUSPENDAREA PLATII PENSIILOR PENTRU SUMELE CARE DEPASESC 4 PUNCTE DE PENSIE. Pe teava Guvernului se afla o noua OUG care prevede, pentru toti pensionarii, ca nu se vor mai plati, indiferent de cat de mare este suma inscrisa in acte si liste, decat cel mult valoarea a 4 puncte de pensie, pana la o data neprecizata. Punctul de pensie fiind asadar 738,28 lei, chiar daca Oprea ti-a facut o pensie de 951 de milioane sau 328 milioane pe hartie, nu vei primi decat maximum 29.531200 lei (2953 lei noi), restul ti-i va da statul inapoi, sub alta Guvernare, candva, la pastele cailor! Asta in situatia cand punctul de pensie va ramane cel de anul trecut, pentru ca, din datele noastre, in noiembrie, punctul de pensie va scadea la 540 lei, ceea ce va face ca cea mai mare pensie, platita efectiv in Romania, sa fie de 2160 lei. Reamintim bravilor generali in rezerva care fac sluj in fata Puterii, primind decoratii si diplome din mana generalului-fruntas Ontanu, ca nu mai sunt militari in rezerva ci doar “”asistati”” sau “”beneficiari””, adica niste amarati de “”tivili””, dependenti exclusiv de punctul de pensie. Se va folosi cuvantul “”plafonare””, in realitate insa este vorba despre o suspendare partiala a platii pensiilor care depasesc 4 puncte si, in fapt, de o micsorare reala, care ii va bucura desigur pe toti cei care au pus botul la lista in continua prefacere propagandistica a lui Oprea.
4.     Brambureala din MAI, ocazionata de complet ilegala disponibilizare prin restructurare a cadrelor (jandarmi si pompieri), s-a extins si asupra politistilor. Pe data de 6 iulie s-a facut disponibilizarea si la Politia de frontiera, in urmatoarele conditii: “”pilele””, prevenite din vreme, si-au luat concedii medicale (unii numai pentru zilele de 6 si 7 iulie, sau chiar numai pentru 6 ) in timp ce fraierii, prezenti la serviciu, au fost prinsi de ordinul de punere la dispozitie. Acestia doar sunt supusi concursurilor. Favorizatii s-au intors pe 7 si si-au continuat activitatea fara probleme, fiind reconfirmati pe post.
5.     Traian Basescu a fost prezent la inmormantarea parintelui Anastasie Papacioc. Sa nu va imaginati ca cel care se declara comunist in 2004, ar fi dat, din pozitia de adept al ateismului stiintific, brusc, in damblaua misticismului! Si-a executat in fapt , pentru a da exemplu, propriul ordin, acela ca, pe perioada verii si toamnei, membrii PDL, pentru a-si spori popularitatea si imaginea rau sifonate, sa fie prezenti la toate manifestarile legate de biserica. De ce? Pentru ca in astfel de ocazii, lumea nu-i va mai huidui, asa cum s-a intamplat cu Elena Udrea, huiduita chiar de membrii PDL-ului, familiile si prietenii lor, intrati pe baza de invitatii, raspandite de filialele PDL la meciul lui Bute. Recomandam tuturor membrilor SCMD, ca in astfel de situatii, la hramuri, praznuiri, etc, daca vor intalni figuri ilustre ale PDL, sa-si aduca si sa le aduca aminte numai de cele sfinte: “”Pasti””, “”Biserici””, “”Grijanii””, “”Dumnezei””, “”Cristosi””, etc.
6.     Referitor la regionalizare, reamintim tuturor ca presedintele nu-i  mai sustine pe “”chinezii”” din fruntea UDMR, care gandesc medieval in “”autonomii teritoriale”” ci pe adeptii mult mai periculosi ai lui Laszlo Tokes, care viseaza modern, adjudecarea tuturor resurselor Romaniei si a fondurilor europene destinate Romaniei. La inceputul anilor “90, doua banci vieneze si una din Budapesta imprumutau ungurilor si ungurizatilor (adica “”maghiarilor””) cate 50 000 de marci, pe termen lung, pentru achizitionare de pamant, imobile si capacitati de productie, dar si pentru infiere de copii (cate patru) spre a-i transforma prin maghiarizare in unguri, in Romania, in urmatoarele conditii: timp de 2 ani, restituirea sumelor se facea fara dobanda, apoi cu o dobanda simbolica de 2%. In aceste conditii reamintim ca 83 % din pamantul Romaniei are astazi alti proprietari decat cetatenii romani (exceptandu-i, evident, pe unguri si ungurizati): ungurii din Ungaria si Romania, austieci, germani, englezi dar si italieni, ciprioti, chinezi si altii. Recent, o mare proprietate a fost cumparata de unguri, langa mila 23 in Delta Dunarii. Euroregiunile vor permite concentrarea fondurilor europene in mainile lor, pe agicultura, turism, si celelalte si prin firmele aparent romanesti care le vor obtine, se vor scurge spre Budapesta. Nu ne-am vandut patria, am dat-o gratis, bucata cu bucata.
7.     Anumite haznale de presa scrisa continua atacurile la adresa presedintelui SCMD si a vicepresedintelui Valeriu Pricina, in baza ordinului dat de cel mai bine hranit general in rezerva din Romania. Povestea cu deturnarea inexistentelor fonduri ale SCMD a fost pe moment lasata deoparte, respectivii fiind acuzati ca au fost si au ramas clientii “”popotelor””. Personal nu am agreat niciodata acest termen, pentru ca generatia mea nu l-a utilizat, dar inteleg de ce le place atat de mult unor lideri ai Puterii si unor cunoscuti gazetari aserviti: sunt intim legati de prima parte a cuvantului “”popota””. La ultimul chef cu prietenii, cel ce se viseaza viitorul premier, in timp ce acolitul Sarbu va fi ministrul pentru absorbirea fondurilor europene, generalul de “”popota”” Oprea a declarat ca nu se lasa pana nu-i va vedea arestati pe cei doi purtatori de imagine ai SCMD. Este posibil, intrucat noi suntem cei care, la fiecare vizita in teritoriu, am instrainat ilegal, integral sau partial, terenurile si imobilele unitatilor militare… si am construit in Bucuresti un oras in oras, cu sprijinul lui Vanghelie, al damei Udrea si a consilierului prezidential Dima!...
8.     Pentru ca tot ne-am referit la inventatul partid pe care Puterea il numeste “”al generalilor”” iar Opozitia “”al santajatilor””, va informam ca, duminica, 17 iulie, la crasma Cornul Vanatorului din Arges, s-a desfasurat conferinta de alegeri pentru desemnarea presedintelui detasamentelor de asalt Arges (numite im mod diversionist Tineretul Progresist) ale UNPR. Cu 37 de voturi din 39 a fost ales ca presedinte tehnicianul dentar de 32 de ani Bogdan Uta care a declarat ca incep actiunile pentru castigarea alegerilor din 2012. Afacerea a fost orchestrata de cunoscutul traseist Georgiu Gingaras, presedintele UNPR Arges, care a declarat textual: “”Partidul nostru se afla pe un trend ascendent in sondaje, undeva la 7-8%””! Modest, foarte modest! In realitate, credem ca este vorba de 70-80% care se adauga celor 156 de procente pe care la va obtine PDL si celor 20 pe care le va obtine Kelemen Hunor, astfel incat procentajul actualei Puteri va fi de cel putin 246-256% in alegeri! Evident, cu ajutorul domnului Opris, al programului “”Cobra”” si al strategiei generalului Anisia! Asta daca SCMD isi va inceta existenta, va dormi in cizme sau va fi plecat in concediu la mare, in perioada respectiva! Si a mai comunicat ceva dl. Gingaras tineretului uneperist “”mandria tarii”: “”Vreau sa constientizati ca rolul vostru, ca tineri, nu este doar acela de lipitori de afise””. Evident, tinand cont de experienta granzilor UNPR, rolul minunatilor tineri pregatiti de ei va fi acela de “”lipitori”” in general! Care vor “”prelua stafeta”” de la dumnealor, “”cei mai batrani, peste 5, 10 sau 15 ani””! Iarasi sunt modesti: noi le promitem mai mult de 15 ani – 20, 30 sau chiar pe viata!...

9. Va informam ca numai in aceasta luna, care inca nu s-a incheiat, SCMD a dat sapte ajutoare de inmormantare. Deci sapte dintre membrii nostri de sindicat au decedat la varste cuprinse intre 49 si 60 de ani, ultimul fiind fotbalistul Lt Col. (r) Stefan Sames. Dumnezeu sa-i odihneasca! Dar gluma incepe sa nu mai fie gluma. Tot mai multi camarazi parasesc ""pe cale naturala sistemul"". Si pentru aceasta, cei vinovati, Basescu, Boc, Seitan, votantii la doua maini si fara creier ai majoritatii parlamentare si membrii Curtii Constitutionale vor trebui sa plateasca. Prin grija SCMD, de ce le e frica, nu scapa!

Honor et Patria! Vae Victis!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

COMUNICAT AL ADMINISTRATIEI PREZIDENTIALE

 Preşedintele Traian Băsescu a promulgat, vineri, Legea privind pensiile militarilor, informează un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

      Astfel, şeful statului a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

        Pe 6 iulie, Curtea Constituţională a României (CCR) a decis că sunt constituţionale dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

       CCR a constatat că sunt neîntemeiate criticile de neconstituţionalitate extrinsecă formulate asupra dispoziţiilor Legii de aprobare a OUG 1/2011, fiind respectate prevederile din Constituţie referitoare la condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă. 

      Curtea a soluţionat obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea OUG 1/2011 formulată de 131 de deputaţi aparţinând grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. 

       Cu unanimitate de voturi, Curtea a mai constatat că sunt inadmisibile criticile de neconstituţionalitate intrinsecă a dispoziţiilor legii contestate întrucât autorii obiecţiei de neconstituţionalitate nu au formulat o veritabilă critică, ci au prezentat o analiză teoretică a unor decizii ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, fără a contesta conţinutul normativ al legii supuse controlului de constituţionalitate.

       "Prin urmare, autorii obiecţiei nu au respectat exigenţele art.10 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora sesizările adresate Curţii Constituţionale trebuie să fie motivate", susţinea CCR. 

       Ordonanţa de Urgenţă 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost adoptată pe 21 iunie de Camera Deputaţilor în forma promovată de Guvern, cu 168 de voturi favorabile, 116 împotrivă şi şapte abţineri, după ce niciun amendament la acest act normativ nu a fost acceptat. 

       După acordarea votului, Ministrul Apărării, Gabriel Oprea le-a mulţumit parlamentarilor pentru votul acordat, arătând că astfel "au ajutat Armata Română". 

         În timpul dezbaterilor de articole, PNL a anunţat că Opoziţia va contesta actul normativ la Curtea Constituţională a României.(CCR). AGERPRES

Sursa:  http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/74355--Presedintele-Basescu-a-promulgat-Legea-privind-pensiile-militarilor.html

marți, 19 iulie 2011

CONDOLEANTE !

TRANSMITEM SINCERE CONDOLEANTE FAMILIEI INDOLIATE LA TRECEREA IN NEFIINTA  DUPA O LUNGA SI GREA SUFERINTA A CELUI CE AFOST

                                                                               

        VETERAN DE RAZBOI MR.(R) PETRARIU IOAN

                     DUMNEZEU SA-L IERTE SI SA-L ODIHNEASCA IN PACE !

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD