duminică, 17 noiembrie 2013

C.A.R. COEZIUNEA SOCIALAInformam pe cei interesati ca incepand cu 22.10.2013, si-a inceput activitatea CAR COEZIUNEA SOCIALA (al SCMD).


Va prezentam PROCEDURA DE LUCRU DE LA DISTANTA si CEREREA (FORMULARUL) DE INSCRIERE (atasata) astfel:
Inscrierea, cotizarea,  acordarea imprumuturilor si toate celelalte operatiuni aferente CAR se pot face prin prezentarea celor interesati la oricare dintre punctele de lucru ale CAR, in cadrul programului de lucru cu publicul, sau aplicand procedura de lucru de la distanta, conform celor de mai jos:

Cap. I   Inscrierea in CAR
1.      Persoana interesata sa devina membru al CAR plateste in contul colector al CAR, deschis la BRD-Agentia Carol, RO36BRDE441SV84947644410 sau in numerar, la punctele de lucru, o suma rezultata din adunarea:
a.       Taxei de inscriere in CAR, in cuantum de 0,5% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei solicitantului;
b.      Cotizatiei lunare, in cuantum de minim 1% din valoarea neta a pensiei/salariului/soldei solicitantului;
c.       Contributia lunara la fondul de deces, in valoare de 5 lei (optional 60 lei/an);
2.      Persoana interesata completeaza cererea-tip de inscriere si o expediaza pe adresa oricarui punct de lucru al CAR, prin fax, e-mail (in format PDF) sau prin posta, insotita de urmatoarele documente, in copie:
a.       Cartea/buletinul de identitate;
b.      Ultimul talon de pensie/adeverinta de salariat/dovada de venit;
c.       Chitanta/ordinul de plata a sumelor precizate la pct.1.
d.      fiecare pagina copiata  se va mentiona "Conform cu originalul", apoi numele si prenumele in clar si semnatura.
3.      In ziua primirii documentelor de inscriere, secretariatul CAR va inregistra cerera si documentele anexe in Registrul de evidenta on-line.

Cap. II      Efectuarea si evidenta platilor
1.      Pe fiecare ordin de plata, depunatorii vor specifica:
a.    numele si prenumele depunatorului/membrului CAR;
b.    CNP-ul depunatorului/membrului CAR;
c.    ce reprezinta plata respectiva
d.    domiciliul depunatorului/membrului CAR.
2.      Membrii CAR au obligatia de a pastra documentele doveditoare ale tuturor platilor, pentru eventuale confruntari ulterioare cu evidentele din baza de date centrala a CAR.
3.      Secretariatul CAR va opera extrasul de cont colector, saptamanal, in baza de date.

Cap. III   Acordarea imprumuturilor
1.      Membrul CAR completeaza o cerere de imprumut si o expediaza catre Secretariatul CAR;
2.      In termen de 10 zile de la primirea cererii, presedintele CAR o va analiza si, daca rezolutia este pozitiva, Secretariatul CAR va intocmi un contract de imprumut, in doua exemplare, si le va expedia solicitantului, impreuna cu anexele necesare, mentionate in Regulamentul de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor;
3.      Solicitantul va completa si semna contractul si anexele acestuia si cererea-angajament a girantului cu anexele (atunci cand este cazul), si il va returna Secretariatului CAR.
4.      Dupa examinarea contractului si anexelor de catre presedintele CAR si indeplinirea tuturor conditiilor de imprumut stipulate in Regulamentul de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor, contractul se va pune in aplicare.

Cap. IV   Scoaterea din evidenta CAR
1.      Membrul CAR completeaza o cererea-tip de scoatere din evidenta;
2.      Pe baza cererii, contabilul sef intocmeste un referat de scoatere din evidenta, in care precizeaza toate debitele si creditele acordate membrului CAR, precum si modul de stingere a acestora si il expediaza solicitantului.
3.      Dupa confirmarea, prin semnatura, de catre solicitant, a datelor inscrise in  referat, pe baza cererii primite de la acesta si aprobata de presedintele CAR, Secretariatul CAR va proceda la scoaterea din evidenta.

CASA DE AJUTOR RECIPROC "COEZIUNEA SOCIALA"
Presedinte: General de brigada (r) FLOREA Victor-Vasile

Adresa: Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, 13705, Bucuresti
Secretariat: 0736600961, 0736600974, 0736600973
Casierie: 0788266936