duminică, 26 iunie 2011

COMUNICATUL NR. 29 AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC DIN 23.06.2011

COMUNICATUL nr.29 din 23.06.2011 AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC AL SCMD
          În Dosarul nr. 10866/3/2010 având ca obiect acțiune în constatarea neconformității cu legislația comunitară a Cap. IV din Legea nr. 329/2010 prin care s-au stabilit măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, Tribunalul Municipiului București a dispus disjungerea dosarului și judecarea cauzelor la tribunalele unde reclamanții își au domiciliul. Reclamanți sunt cei din lista trimisă de filială pentru a fi atașată dosarului nr.10866/3/2010.
         Fiecare reclamant va primi citație cu data desfășurării procesului.
         Cabinetul av. Graziela Bârlă va asigura asistența juridică a membrilor de sindicat aflați în această situație, direct, prin avocații casei de avocatură sau prin colaboratori desemnați de dânsa, a căror listă cu datele de contact va fi postată pe site-ul sindicatului săptămâna viitoare.
        Pentru informații suplimentare, președinții filialelor SCMD, pot contacta av. Graziela Bârlă la telefon 0722212110 sau prin e-mail: avocatjust@yahoo.fr;
Filialele vizate și numarul de reclamanti sunt:
 • Drobeta -2;
 • Abrud – 1;
 • Tg. Jiu-2;
 • Brașov 3;
 • Cluj -Napoca-1;
 • Focșani-1;
 • Bacău-36;
 • Slatina-4;
 • Petroșani-3;
 • Timișoara-3;
 • Lugoj-2;
 • Caracal-38;
 • Tulcea-68;
 • Slobozia-61;
 • Zalău-6;
 • Suceava-3;
 • Rm. Vâlcea-2;
 •  Baia Mare-3;
 • Piatra Neamț-5;
 • Iași-166;
 •  Sector 4 Buc-44;
 •  Ploiești-2;
 • Sector 2/fil.1-7;
 • Sector 6-108;
 • Brăila-16;
 • Târgoviște-8;
 • Constanța-10;
 • Calărași-20;
 • Botoșani-28;
 • Mangalia-1;
 • Arad-5.
DEPARTAMENTUL JURIDIC AL SCMD

sâmbătă, 25 iunie 2011

GABRIEL OPREA, COADA DE TOPOR A ARMATEI ROMANE

                     GABRIEL OPREA, COADA DE TOPOR A ARMATEI ROMÂNE.

         Asupra militarilor români, periodic, se abat furtuni, provocate de însăşi clasa politică, care, pentru a avea acces la putere sau pentru a-şi menţine poziţiile conducătoare, nu a ezitat să planifice şi să execute acţiuni cu un efect devastator asupra imaginii celor meniţi să apere valorile supreme ale României.
         În Decembrie 1989, un grup de complotişti, aflaţi în slujba unor puteri străine, pentru a putea avea acces la putere, au transformat, printr-un complex proces de dezinformare, militarii Ministerului de Interne “în terorişti”. Militarii Ministerului Apărării Naionale, sprijiniţi de întreaga populaţie, au desfăşurat acţiuni de descoperire şi anihilare a teroriştilor, ocazie cu care o parte din militarii Ministerului de Interne au fost ucişi, iar ceilalţi au fost supuşi oprobiului public, suferind umilinţe greu de imaginat. În timp, s-a dovedit că toate acuzaţiile au fost nefondate, dar umilinţa a rămas adînc întipărită în sufletul acestor oameni nevinovaţi. Dureros este însă faptul că cei care au instrumentat această diversiune, au rămas la putere, pretinzîndu-se astăzi apărători ai valorilor democratice.
        În anul 2010, pe fondul scăderii dramatice în sondaje a principalului partid aflat la guvernare, asupra rezerviştilor miltari din toate structurile de apărare s-a dezlănţuit o campanie de denigrare, aceştia transformîndu-se peste noapte din cetăţeni oneşti în “pensionari nesimţiţi”. Iniţial, s-au recalculat arbitrar, contrar prevederilor legale, toate pensiile, scopul fiind reducerea acestora cu procente cuprinse între 16-69%. Urmare a protestelor vehemente ale rezerviştilor, s-a trecut, conform unui plan mult mai perfid, la revizuirea pensiilor militare.
        În condiţiile în care nici un rezervist nu a solicitat creşterea pensiei, în urma procesului de revizuire, cuantumul a aproximativ 90,2% din pensii, conform datelor oficiale, a crescut. Prin această acţiune diversionistă, actualii guvernanţi au reuşit :
           - culpabilizarea rezerviştilor militari din toate structurile de apărare care vor beneficia de mărirea pensiilor, în timp ce salariaţilor şi celorlalte categorii de pensionari le-au fost reduse drastic veniturile;
          - spargerea unităţii de acţiune a rezerviştilor militari;
          - abaterea atenţiei populaţiei de la gravele probleme ale societăşii româneşti.
         În 1989, ca şi în 2010-2011, cei interesaţi au folosit în mod remarcabil principiul “Divide et impera!”, reuşita planurilor acestora nefiind posibilă fără sprijinul cozilor de topor din rîndurile militarilor. Menţionez că, în conformitate cu DEX, coada de topor “este persoana care se pune în slujba duşmanului”.
        În 1989, coada de topor a fost gen. Nicolae Militaru, agent dovedit al GRU, ajutat de un grup de complotişti, mare parte aparţinînd aceleiaşi filiere sovietice. Aceştia au fost recompensaţi cu reactivarea şi numirea în funcţiile de comandă ale armatei, iar militarii care au tras la revoluţie, purtînd greaua povară a mortilor şi răniţilor din Decembrie 1989, s-au trezit peste noapte avansaţi, într-o perioadă scurtă de timp, inclusiv la gradul de general.
        În 2010, rolul cozii de topor îi revine lui Gabriel Oprea. Acesta, din ordinul conduceri politice a ţării, a trecut la distrugerea sistemului de pensii militare, care reprezenta o simbioză între moştenirea de la A.I.Cuza şi principiile existente, astăzi, în majoritatea statelor membre NATO. Este ajutat, în această acţiune, de o gaşcă formată din fruntaşi, subofiţeri şi maiştri militari avansaţi peste noapte în generali cu una sau mai multe stele.
        Analizînd cu atenţie cariera militară a cozii de topor ne lămurim pe deplin de ce a primit această misiune. Deşi toate biografiile evită datele semnificative, am reuşit să reconstitui cît mai fidel posibil această carieră ruşinoasă, de care Gabriel Oprea este foarte mîndru.
        Pe scurt ea se întinde pe parcursul a 17 ani: 1980-1983- Şcoala Militară;1983-1990- ofiţer de intendenţă; 1990-1993- consilier juridic; 2000-2004- general, probabil de justiţie. De reţinut că, la doar 39 de ani şi după o carieră de 10 ani de ofiţer activ, acest neica nimeni al armatei obţine prima stea de general.Nicicînd în istoria armatei române, cu excepţia perioadei de început a comunismului, nu s-a mai întîmplat aşa ceva. Pînă în 2009, mai obţine trei stele de general. Vinovaţi de ascensiunea cozii de topor - preşedinţii Ion Iliescu şi Traian Băsescu. Motivele sunt stupefiante. Prima stea a fost obţinută cu încălcarea grosolană a legilor, după principiul “daca te baţi, sunt şi excepţii!”. A doua stea a fost primită pentru că ar fi fost un foarte bun prefect, cel puţin aşa susţine el. A treia stea i-a fost acordată pentru că a făcut parte din comisia de control a SRI şi din cea de apărare şi siguranţă naţională. A patra stea, culmea ridicolului, i-a fost acordată pentru că şi-a dat demisia din funcţia de ministru, stîrnind hohote de rîs în întrega comunitate militară NATO, unde aşa ceva nu s-ar fi putut întîmpla. Şi coada de topor mai are tupeul să vorbescă de respectarea tradiţiilor şi a valorilor militare româneşti!
         Coada de topor se mîndreşte deasemenea cu cele mai înalte distincţiile ale României primite în anii 2000 şi 2001.Cei care i le-au acordat, Emil Constantinescu şi Ion Iliescu, au o mare problemă de credibilitate dacă ar trebui să justifice aceste decizii. În mod normal Ordinul Naţional “Steaua României” se acordă ”pentru a recompensa serviciile excepţionale civile şi militare, aduse statului şi poporului roman”, iar Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” se acordă pentru “a recompensa serviciile deosebite, civile şi militare, aduse pe timp de pace sau pe timp de război”.Avînd în vedere faptul că tînărul general de justiţie venea după o perioadă de aproximativ 7 ani în care şi-a desfăşurat activitatea în mediu privat, meritele militare sunt probabil excluse.
         După cei 17 ani de carieră militară, probabil în decembrie 2004, odată cu alegerea sa ca deputat, coada de topor a ieşit la pensie, în condiţiile Legii 164/2001 şi ale Ordonanţei de guvern nr.7/1998. Aici, apare o problemă. Legea 164/2001, la art.14, prevede că au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială cadrele militare în activitate, indiferent de vîrstă, care au o vechime efectivă în serviciu de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani ca militar, şi care se află în una din următoarele situaţii:
            a) sunt trecute în rezervă, ca urmare a împlinirii limitei de vîrstă în grad prevăzută de Legea 80/1995 sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
           b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere, ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar, de către comisiile de expertiză medico militară.
         Nu am de unde să ştiu dacă Gabriel Oprea are ceva vechime în domeniul civil, dar, cu siguranţă, nu se afla la vremea respectivă în niciuna din situaţiile care să îi permită pensionarea.
         Despre valoarea pensiei obţinute, lipsesc informaţii. Doar din declaraţiile de avere din 06.06 2008 şi 28.12.2009, aflăm că, în fiecare din aceşti ani, Gabriel Oprea a primit venituri reprezentînd pensie militară 36.060 lei (respective 3.000 lei lunar).
        În anul 2010, apare din nou un aspect interesant. Veniturile reprezentînd drepturile de pensie militară cresc la 56.136 lei ( respectiv 4.678 lei lunar). Nu am de unde să cunosc motivul acestei măriri consistente, chiar în timpul unei recesiuni grave, dar sunt sigur că niciun alt militar din armata română, pentru o vechime de doar 17 ani, nu a beneficiat de o astfel de pensie, care într-adevăr, în aceste condiţii, este nesimţită.
        În aceste condiţii, vajnicul luptător împotriva pensiilor nesimţite, primul ministru Emil Boc, care pe timpul şedinţelor de guvern stătea la aceiaşi masă cu un pensionar nesimţit, are şi el o gravă problemă de credibilitate.
       Conform declaraţiei de avere pe anul 2010, Gabriel Oprea beneficia de indemnizaţia de deputat (56.684 lei) şi un salariu de 17.016 lei de la Academia Naţională ”Mihai Viteazul”. Menţionez că în aceiaşi perioadă tuturor pensionarilor militari le-a fost interzis prin lege cumulul pensiei militare cu salariul.
Ar mai fi de adăugat că, la trecerea în rezervă , în 2004, Gabriel Oprea a beneficiat, pentru vechimea de 17 ani, de plăţi compensatorii în valoare de 924.017.462 lei. Cu certitudine niciun militar cu cariră militară remarcabilă nu a beneficiat de plăţi compensatorii a căror valoare să reprezinte măcar un sfert din această sumă. Abia în anul 2009 acesta va dona aceşti bani în scop caritabil.
        Am asistat zilele trecute la o conferinţă de presă care mi-a adus aminte de odioasele şedinţe PCR, unde fiecare membru de partid care lua cuvîntul trebuia obligatoriu să aducă un vibrant omagiu iubitului conducător, să prezinte realizările măreţe şi să îşi ia un înflăcărat angjament. Singura deosebire sezizată a constat ca de obicei, la Gabriel Oprea , în crucea făcută cu mare evlavie şi formula “Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” După ce coada noastră de topor a mulţumit preşedintelui ţării şi primului ministru pentru sprijinul neprecupeţit acordat militarilor, a prezentat în stilul caracteristic nişte cifre ameţitore,care sfidează legile matematicii şi care la o examinare mai atentă s-au dovedit cel puţin inexacte
        S-a laudat nevrednicul ministrul al apărării naţionale ca este de aceeaşi parte a baricadei cu toate categoriile de militari. Era într-o gravă eroare domnul ministru. În primul rînd noi militarii adevăraţi nu am făcut parte din nici o mafie. În al doilea rînd cum îşi explică acesta zecile de mii de contestaţii ale pensiilor recalculate şi cele peste 21.000 procese intentate de pensionarii militari ministerului pe care acesta îl conduce, în acest moment aproximativ 1000 din acestea find rezolvate în favoarea rezerviştilor ?
        Coada de topor ne explica efortul imens depus de el personal pentru ca pensile militare să reflecte în mod echitabil importanţa muncii. Urmarea? Suntem probabil unica ţară din lume în care pensiile subofiţerilor şi maiştrilor militari sunt mai mari ca cele ale generalilor sau ofiţerilor care au îndeplinit cu mare cinste funcţii importante în ţară, în teatrele de operaţii sau în comandamente internaţionale.Scopul propus, adunarea voturilor pentru partid este posibil să fie atins, dar rîde de noi o lume întregă pentru această situaţie aberantă.
        Coada de topor se mai laudă că se bucură că a adus problemele militarilor în dezbaterea publică, obţinînd înţelegerea şi recunoaşterea meritelor militarilor din partea opiniei publice. Domnule ministru pe ce lume trăieşti? Nu ai auzit de scrisoarea lui Cătălin Avramescu? Probabil că nu ai timp să citeşti comentariile de pe bloguri sau forumuri, dar subordonaţii ar fi trebuit să îţi aducă la cunoştinţă că din cauza acţiunilor tale iresponsabile imaginea militarilor în societatea românească a fost iremediabil afectată.
        Ţi-ai facut datoria de coadă de topor, acum aştepţi probabil recompensa, sper că nu va fi steaua de mareşal, dar să ştii Gabriel Oprea că din partea militarilor adevăraţi, care nu te vor considera niciodată camaradul lor, nu vei primi decît dispreţ!

Col.(r) Remus Macovei

Am preluat aceasta prezentare  deosebit de sugestiva,  care arata care este adevarata "fata" a acestui odios personaj , care la votarea frauduloasa , la "doua maini", a  trasnsformarii OUG nr.1 /31.01.2011 in lege, a multumit din inima partidului portotcaliu si vajnicilor deputati portocalii, pentru marirea pensiilor militarilor, prin aplicarea acestei ordonante. Aceasta este cea mai odioasa actiune a sa din utlimii ani de cand se afla la  conducerea Ministerului Apararii Nationale, obligandu-i pe subordonatii sai, sa-l considere cel mai  bun ministru pe care l-a avut armata vreodata. SA-I FIE RUSINE !!!

joi, 16 iunie 2011

Aritmetica domnului Gabriel Oprea ???

Aritmetica domnului Oprea are neaparata nevoie de un audit serios

         Umpland ecranul cu emfaza, dl. Mr.(r) de intendenta Gabriel Oprea ne-a asigurat ca 90,2% dintre pensiile militarilor au crescut.

         In realitate:
          · Procesul ilegal de “”recalculare””, adica de aplicare retroactiva a Legii 119/2010, inceput la 01.07.2010, suspendat definitiv si executoriu la 28.09.2010 si irevocabil suspendat de ICCJ la 07.01.2011, continua tot ilegal. Este acelasi proces, numai ca “”recalcularea”” este botezata astazi “”revizuire””
         · Circa 30% din pensii inca nu au fost “”recalculate”” (“”revizuite””) desi, printr-un document oficial, seful SMG al MApN declara inca din februarie procesul ca definitiv incheiat la 15 martie 2011, iar ministrul Oprea l-a declarat incheiat la teleconferinta de vineri, 10 iunie 2011;
         · Din pensiile “”revizuite”” circa 50% au scazut sau raman identice (ceea ce, tehnic, este o imposibilitate, ca si cresterea pensiei unui maistru militar sef de depozit la aproape dublu fata de pensia unui sef SMG) iar majoritatea “”cresc”” nesemnificativ. Exceptie cazurile alese la “”plesneala”” si cazurile “”mihaiiliestilor””, adica ale obedientilor;
         · Legal, Legea 263/2010 nu se aplica, Legea 119/2010 este blocata, iar OUG 1/2011 nu are obiect deoarece asa cum au demonstrat in circa 1000 de cazuri Tribunalele din tara isi propune sa revizuiasca niste decizii nule de drept. Acelea emise ilegal in perioada de suspendare intre 7 dec 2010 si 7 ian 2011;
        · OUG 1/2011 va fi votata maine, 15 iunie 2011, ca lege, in scopul legitimarii unui fals, adica in scopul legitimarii deciziilor de pensie nule de drept emise in dec-ian.;
        · La ora actuala, nici o pensie militara, fie marita, fie micsorata, fie in cuantumul din decembrie, nu este platita si incasata pe baze legale. Ceea ce se intampla se poate numi transfer si manipulare de fonduri fara acte justificative. Acest fapt constituie un fapt penal, pasibil de inchisoare atat pentru ordonatorii de credite (Maior, Igas, Oprea) cat si pentru fiecare dintre noi. Dar noi ne-am “"scos””, pentru ca am lasat fara obiect “”revizuirea””, atacand “”recalcularea”” in 21.753 de procese.
         Daca razboiul de imagine “”Poporul contra militari”” a esuat, daca guvernantii au fost obligati sa creasca aiuristic unele pensii si sa aplice principiul divide et impera in interiorul sistemului militar (subofiteri si maistri contra ofiteri, disponibilizati contra celor iesiti la termen), inventand pe langa minciuna plafonului de “”30 de milioane”” trasnaia neprezvazuta in vreo lege – “”stagiu militar complet””, aceasta se datoreaza existentei, luptei si victoriilor SCMD. Fara lupta noastra, nici o pensie nu era astazi crescuta si rezervistii erau transformati in civili si definitiv calcati in picioare de la 1 ianuarie 2010. Inclusiv slugile decorate de “”generalul”” Ontanu si care fac sluj in fata numitilor Oprea, Igas si Maior.

         Ce va fi in continuare?


        Probabil vor termina pana la sfarsitul lui 2011 recalcularea din burta, botezata revizuire, si vom primi toti respectivele decizii pe care cei care au minte le vor contesta. Ca primim pensiile integral, ca in dec 2010, sau marite anul acesta, nu are nici o importanta pentru ca la 1 ianuarie 2012 va veni “”regularizarea”” si tuturor ni se vor trage esalonat diferentele de pensie fata de aberantele decizii primite in luna ianuarie 2011. In ceea ce priveste peticele de hartie numite decizii de revizuire, ca si lista publicata de dl Oprea, acestea vor fi anulate de regularizare. Ulterior, din ceea ce ne-a ramas, ni se vor mai trage 15% pe baza legilor lustratiei, pe motiv ca am servit statul poreclit de comunistul Traian Basescu si consilierii lui cominternisti “”ilegitim si criminal””.
          Atentie insa, pana in ianuarie 2012, vom fi aruncati din nou in gura plebei acefale si setoase de sange.
        Reamintim ca doi ani de zile am fost facuti nesimtiti de primul ministru, de Mihai Seitan si de Traian Basescu pentru ca aveam pensii nesimtite de 2000 lei, iar media pensiilor noastre, in baza legilor de aderare la NATO si UE (164/2001 si 179/2004) era de 144o lei la MAI si 1493 lei la MapN, in medie. In MApN aveam doar o pensie de 5780 lei (Gl. Mihai Popescu) si una de 5870 (Gl Eugen Badalan), cei doi sefi de SMG trecuti in pensie de pe functie. Astazi, de cand am devenit “”simtiti””, avem, deocamdata, in conditiile in care procesul nu s-a incheiat, 1160 de pensii peste 5.000 lei, 327 de pensii peste 6000 lei, 108 peste 7000 lei, 41 peste 8.000 lei, 12 peste 9.000 lei, 8 peste 10.000 lei, 1 peste 20.000 lei si 2 peste 30.000 lei. Astfel, la pagina 243 din tabelul public al dl. Oprea, constatam cresterea unei pensii de la 414 lei la 28.783 lei. Si mai constatam, la nr. 56556968 o crestere de la 48 lei la 4980 lei, la nr. 36554255, o crestere de la 3072 lei la 95.052 lei (adica 950 520 000 lei vechi) si la nr. 53556004 o crestere de la 4576 lei la 53675 lei (peste jumatate miliard lei vechi).
          In sensul celalat, constatam la nr. 52553101 o scadere de la 3466 lei la 410 lei si mai constatam scaderea a peste 2300 de pensii sub 3000 lei.
        Reamintim sloganurile gargarei ministeriale: “”Daca o singura pensie militara va scadea imi dau demisia”” (Oprea ian feb 2010), “”Nici o pensie sub 30 de milioane nu va scadea”” (Oprea, iulie 2010).
       Celor care se bucura cu praful de pe toba, le reamintim ca sunt civili, dependenti de punctul de pensie si ca acesta va scadea de la 738,28 lei la 590 lei pana la sfarsitul anului. Si le mai amintim ca in calitate de “”asistati”” dupa Legea 263/2010 sau “”beneficiari”” dupa OUG 1/2011, platesc CAS-ul ca orice civil. Le reamintim ca nu mai au dreptul la medicamente gratuite si ca cele compensate nu prea mai exista cu incepere de la 1 martie.
      In incheiere imi permit, in fata noii diversiuni prezidentiale, sustinuta cu brio de slugile guvernamentale, sa adresez tuturor celor interesati, pe propria-mi raspundere, urmatoarele indemnuri:


Stimate domnule/doamna fost militar, actualmente “”beneficiar”” sau “”asistat””:


· Esti prost si lacom? Serveste-ti calaul si mana care te biciuie, aruncandu-te in final la canal!


· Esti inteligent, ai onoare si demnitate si dragoste de tara? Ridica-te la lupta alaturi de noi, impotriva balaurilor care ne inghit de vii, pentru ca noi sa avem un trecut demn de calitatea de militar, iar copii nostri un viitor si o tara!


· Ramane o realitate faptul ca dupa ce ne-au insultat doi ani ca avem “”pensii nesimtite de 20 de milioane lei””, de frica noastra si pentru a ne sparge unitatea, au investit in cei mai slabi dintre noi, facand pensii de aproape un miliard de lei si grevand bugetul de stat si contributiile pentru asigurari sociale, conform scrisorii de intentie catre FMI cu peste 1,6 miliarde lei noi! Chiar vor scapa nepedepsiti?


Honor et Patria! Vae victis!


PRESEDINTELE SCMD,


Col. (r) dr. Mircea DOGARU

sâmbătă, 11 iunie 2011

SINCERE CONDOLEANTE !
BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD, IN NUMELE TUTUROR 


MEMBRILOR DE SINDICAT AI FILIALEI, TRANSMITE SINCERE CONDOLEANTE

FAMILIEI INDOLIATE CRUNT LOVITA DE DISPARITIA FULGERATOARE DUPA O 


SCURTA, DAR CUMPLITA SUFERINTA, A CELUI CARE A FOST COLEGUL NOSTRU 

COLONEL (R)  CIUCLEA  D.  IOAN


DUMNEZEU SA-L IERTE SI SA-L ODIHNEASCA IN PACE !!!

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD

vineri, 3 iunie 2011

DEPUNERI DE COROANE LA ZIUA INALTARII SI ZI A EROILOR NEAMULUI

     JOI 02.IUNIE 2011 SINDICALISTII REZERVISTI BOTOSANENI INCEPAND CU ORA 10.00 AU DEPUS O COROANA DE FLORI IN "PARCUL GHEORGHE AVRAMESCU" LA MONUMENTUL RIDICAT IN MEMORIA ACESTUI BRAV EROU    .


ASISTENTA PREZENTA LA COMEMORAREA EROULUI BOTOSANEAN GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU
  

 COPIII GRADINITEI NR.4 IMPREUNA CU D-NA EDUCATOARE CEOMARTAN AURELIA,
  PREZENTI LA COMEMORAREA EROULUI BOTOSANEAN GENERAL GHEORGHE AVRAMESCUMEMBRI AI  FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD LA MONUMENTUL EROULUI BOTOSANEAN
GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU                 INCEPAND CU ORA 12.00 ACEEASI DELEGATIE DIN PARTEA FILIALEI IMPREUNA CU ALTI REZERVISTI MILITARI SI OFICIALITATILE JUDETULUI AU FOST PREZENTI LA MONUMENTUL EROILOR DIN CIMITIRUL "PACEA", UNDE S-AU RECULES SI AU DEPUS O COROANA DE FLORI.


MEMBRI AI  FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD DEPUNAND O COROANA DE FLORI LA MONUMENTUL EROILOR DIN CIMITIRUL" PACEA" IN PREZENTA OFICIALITATILOR DIN BOTOSANI

DEFILAREA GARZII DE ONOARE CU DRAPELUL DE LUPTA AL UNITATII DE GARNIZOANA


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD