duminică, 27 octombrie 2013

COMUNICAT

Miercuri, 30 octombrie 2013, ora 10.30  la Cercului Militar Botosani va avea  loc
Adunarea Generală a Filialei 1 Botosani a SCMD 

Ordine de zi :
  1. Bilantul activitatii filialei SCMD Botosani in anul curent.
  2. Executia bugetului filialei pe 2012 si stadiul executiei in anul curent. Analiza platii cotizatiei de catre membrii filialei.
  3. Analiza proiectelor de hotarari propuse a fi dezbatute in Consiliul National al Reprezentantilor ,din  2013
  4. Stabilirea mandatului de delegare a filialei la Consiliul National al Reprezentantilor, ce va avea loc in perioada 30.10. -  01.12.  2013.
  5. Alegerea/reconfirmarea membrilor BO.
  6. Precizări privind aplicarea Legii 241/2013 (contestatii,recuperare debite ).
  7. Detalii despre proiectul de lege privind anularea cap.IV din Legea 329/2009.
  8. Precizări privind proiectul Legii pensiilor militare de stat. Discutarea si aprobarea Planului de actiuni sindicale pentru impulsionarea autoritatilor in vederea aprobarii actelor normative.
  9. Diverse.
Biroul Operativ al S.C.M.D. filiala 1 Botosani

Comemorarea eroilor Armatei Române si depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor Botoşăneni din cel de-al Doilea Război Mondial


BIROUL OPERATIV  

miercuri, 23 octombrie 2013

SARBATORIREA ZILEI DE 25 OCTOMBRIE LA BOTOSANI

Ziua Armatei Române, marcată şi la Botoşani

ziua armatei (3)Vineri, 25 octombrie, cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, militarii din garnizoana Botoşani vor participa la un ceremonial militar şi religios cu depuneri de coroane şi jerbe de flori.
Programul activităţilor este următorul:
- 10.00 -11.00 – Ceremonialul militar şi religios cu depuneri de coroane şi jerbe de flori pentru comemorarea eroilor Armatei României la Monumentul Eroilor Botoşăneni din cel de-al Doilea Război Mondial (intersecţia dintre strada Cuza Vodă şi Calea Naţională).
-    Concomitent se va depune câte o coroană de flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul Pacea 1 şi Monumentul „General Gheorghe Avramescu” din Piaţa „General Gheorghe Avramescu” Botoşani, de către reprezentanţi ai U.M. 01189 şi U.M. 02516 Botoşani.
În data de 24 octombrie ora 14, la Cercul Militar din Botoşani, va avea loc un simpozion 
Preluare din ziarul  "BOTOSANINEWS"
INVITAM PE TOTI MEMBRII FILIALEI NOASTRE SA PARTICIPE LA ACESTE MANIFESTARI. 
FILILA 1 BOTOSANI A SCMD VA DEPUNE O COROANA DE FLORI LA" MONUMENTUL EROILOR BOTOSANENI DIN CEL DE-AL DOILEA RAZBOI MONDIAL" AMPLASAT LA INTERSECTIA STR. CUZA VODA CU STR. CALEA NATIONALA.

 Simpozionul : "25 Octombrie - Ziua armatei Romaniei - trecut, prezent si viitor"
Au prezentat comunicari  :
 Costica Macalet - Prefectul judetului Botosani
Col (r) dr. Sergiu Balanovici -Muzeograf  la  Muzeul Judetean Botosani
Gen bg (r) Ioan Prjinariu - Presedinte Filiala Botosani a Asociatiei Nationale a Vetertanilor de Razboi din MApN
Mihai Balta - deputat in Parlamentul Romaniei
Col (r) Gheorghe Timofte - Presedinte Filiala Botosani a Asociatiei Nationale   "Cultul Eroilor"
BIROUL OPERATIV

DATE TEHNICE PRIVIND :

ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR
PENTRU RESTITUIREA SUMELOR DE BANI REȚINUTE ABUZIV DE CASELE DE PENSII SECTORIALE DIN PENSIILE TITULARILOR DE ASEMENEA DREPTURI

            Secțiunile ALGORITMULUI:
        1Document contestat: deciziile de pensii pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013 – ,,vezi model contestație AICI”
       2 Reclamanți: orice membru de sindicat cu plata cotizației la zi;
       3 Pârâți vor fi: Casa de Pensii Sectorială a: M.Ap.N; M.A.I.; S.R.I.;
      4Acțiuni (cereri) în instanță; câte o acțiune în justiție pe fiecare casă de pensii sectorială;
     5 - Termene depunere acțiuni: după efectuarea procedurii prealabile, care presupune contestarea lor la comisia de contestații a casei de pensii sectoriale.
a) Pentru membrii de sindicat din municipiul București
Termenul limită până la care pot fi depune acțiunile în instanță de către SCMD este în funcție de data la care fiecare membru reclamant a făcut contestația.
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, se face după algoritmul cunoscut și utilizat la celelalte procese de până acum:
-  decizia se contesta în maxim 30 de zile de la primire la comisia de contestatii pensii a institutiei publice respective;
- se așteaptă răspuns de la comisia de contestații pensii în termen maxim de 45 de zile; în situația în care nu s-a primit răspuns în termenul de 45 de zile, în următoarele 30 de zile se depune acțiune la Trib. Mun. București;
- dacă în interiorul termenului de 45 de zile s-a primit răspuns de la comisia de contestații, atunci cele 30 de zile de depunere a acțiunii la Trib. Mun. București curg de la data primirii răspunsului înscris pe plicul de primire. La expirarea termenului de 45 de zile sau după primirea răspunsului, membrul de sindicat se prezintă, de urgenta, la Departamentul Juridic pentru înștiințare și depunerea eventualului răspuns.
            Este important a se parcurge această procedură prealabilă, deoarece:
-          dacă nu se parcurge, acțiunea reclamantului este respinsă ca inadmisibilă;
-          dacă se depune prea devreme, acțiunea este respinsă ca prematur introdusă;
-          dacă se depune peste termen, acțiunea reclamantului este respinsă ca tardiv introdusă.
Ca urmare, data până la care vor fi primite înscrieri ale membrilor de sindicat pe tabelul centralizator comun cu reclamanti ESTE DATA LIMITĂ COMUNICATĂ PE SITE-UL SCMD, PESTE CARE NU SE POATE TRECE, iar membrii de sindicat care trimit documente după această dată decad din dreptul de a fi înscris pe tabel ca parte reclamantă în proces. Data limită va fi comunicată în timp oportun, aceasta stabilindu-se în funcție de datele înscrise în documentele membrilor SCMD.
b) Pentru membri de sindicat aparținând filialelor din țară
 Procedura de contestare este similară cu cea descrisă pentru membrii de sindicat din mun. București. Depunerea documentelor membrilor de sindicat, verificarea conformității acestora și expedierea la SCMD – Dep. Juridic, se face prin biroul executiv al filialei. Biroul executiv al filialei va acorda și consultanță privind procedura de contestare.
                    c) Pentru toti membrii de sindicat
Membrii de sindicat din tara sau din mun. Bucuresti, pot expedia documentele și direct la sediul central al SCMD, doar în cazuri excepționale, ca urmare a nefunctionarii birourilor operative ale filialelor sau altor factori care îi împiedică să se deplaseze la sediul filialei respective. Documentele se expediază, cu confirmare de primire, pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Bd Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, cod 013705.

    6 Documente ce trebuie întocmite și depuse:
           a) de Departamentul Juridic al SCMD la Trib. Mun. București:
1  - acțiunea (cererea) adresată tribunalului;
2   - tabelul nominal comun centralizator cu membrii de sindicat reclamanți (vezi conținut AICI);
3  - dosare cu documetele probatorii și alte documente, printre care chitanțele privind suma depusă pentru susținerea cheltuielilor legate de promovarea acțiunii;
           b) de membrul de sindicat (la filiala de care aparține în cazul celor din provincie; la Dep. Juridic pentru cei din mun. București).
Atenție: Se depun/ expediază imediat după trimiterea contestației la comisia de contestații pensii.
Se fac copii de pe următoarele documente, în 4 exemplare fiecare document, scriindu-se pe fiecare copie ,,Conform cu originalul” și se semnează :
1.      - copie după decizia emisă în temeiul Legii nr. 241/2013, plus copie după plic;
2.      - copie după contestația depusă la casa de pensii sectorială, plus copie după dovada de trimitere, respectiv confirmarea de expediere/primire de la poștă. Cei care depun contestația direct la casele de pensii, trebuie să aibă aplicată pe prima filă ștampila casei de pensii cu datele de înregistrare a contestației;
3.      - copie după răspunsul la contestația trimisă, plus copie plic aferent;
4.      - copie de pe prima decizie de revizuire a pensiei, și cuponul aferent (unii pensionari au primit decizii de revizuire începând cu martie 2011, iar alții începând cu decembrie 2011);
5.      - împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat – vezi conținut AICI;
6.      - certificat de membru al sindicatului. Se elibereză de Secretariatul General al SCMD prin verificarea în baza de date centrală a calității de membru SCMD și se transmite direct Dep. Juridic. Nu se eliberează certificat pentru cel care are nu are plătită cotizația statutară, având drept consecință anularea posibilității de a deveni parte în proces ;
7        - chitanța de achitare a sumei necesare susținerii cheltuielilor cu promovarea acțiunii. Lipsa chitanței nu dă dreptul de a deveni parte în proces;
8        - completarea urmatorului tabel in baza cupoanelor de pensii, iar in lipsa acestora prin asumarea raspunderii proprii pentru datele inscrise:
Tabel
cuprinzând drepturile de pensie reținute subsemnatului, fără temei, de casa de pensii sectorială și care se constituie în cererea mea de restituire a acestor sume reținute în mod abuziv și ilegal de CASA DE PENSII SECTORIALĂ A .........................
    Cuantum brut diminuat  (lei)
Cuantum brut ,,Decizie ..... nr. ....... din .............. de repunere în drepturi” (lei)
Diferențe brute de plată de restituit (lei)
0
1
2
3
4
Nr. crt.
Lună/an
Cuantum brut (lei)

TOTAL


Semnătură reclamant .................
* Tabelul este insotit de copii ale cupoanelor, în 4 exemplare, acolo unde acestea exista.

Exemplu:
1
Martie 2011
3.000
4.100
1.100

Aprilie 2011
3.000
4.100
1.100

Mai 2011
2.700
4.100
1.400

Etc.
...
...........
...........

Iunie 2012
3.600
4.100
500
TOTAL sumă de restituit
4.100

În atenție:
-          Cuantumul brut din col.(2), corespunde cu valoarea brutului din rubrica ,,1. DREPTURI DE PLATĂ LUNA CURENTĂ” din cuponul de pensie;
-              La trecerea cuantumului brut din col.(2), se ține seama de regularizarea pensiei făcută în luna septembrie 2012, dacă a avut loc o asemenea regularizare. Deci cuantumul brut al pensiei devine egal pentru perioada pentru care s-a efectuat regularizarea;
-               Datele din col. (3) se scriu din decizia primita in luna octombrie, sectiunea B;
-    Datele din luna septembrie 2013 se regasesc in decizia primita in luna octombrie, sectiunea C;
7 Contribuție bănească proprie
Pentru susținerea cheltuielilor necesare promovării acțiunii – cumpărare dosare, xeropiere documente, multiplicare acțiune, legare dosare, plicuri, hârtie, tonere, etc., precum și alte cheltuieli neprevăzute apărute ca urmare a deciziei instanței de judecată, care sunt obligatorii, – fiecare membru de sindicat parte în proces, achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410, cu următoarele date: taxă proces; nume și prenume; CNP; filiala. Cheltuirea sumele colectate în cont funcționează pe principiul răspunderii solidare. În situația în care:
-          membrului de sindicat căruia i se refuză înscrierea pe tabel ca parte în proces, exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a uneia din condițiile esențiale menționate mai sus, i se va restitui suma depusă, diminuată cu eventuale cheltuieli deja efectuate în contul său;
-    dacă după pronunțarea definitivă, de catre Curtea de Apel București, cheltuielile ocazionate de promovarea și susținerea procesului, sunt mai mici decât suma colectată, disponibilul se împarte la toți membrii parte a procesului, iar suma rezultată se transferă fiecăruia ca plată a cotizației pe anul respectiv.

8 - ATENȚIONARE – NU POT FACE PARTE DIN ACȚIUNEA COMUNĂ MEMBRII DE SINDICAT CARE AU PROCESE PE ROL la tribunal – fază procesuală FOND, deoarece in dosarele existente pe rol restituirea sumelor urmează a fi solicitate.
 În cazul acestora:
1.                  situația se impune deoarece un reclamant nu poate fi parte în două procese având aceeași cauză;
2.                  consilierii juridici pledanți ai Departamentului Juridic cer restituirea sumelor în baza capătului de cerere nr.3 existent în actualele acțiuni și care este formulat astfel: ,,obligarea pârâtei la plata diferenței dintre pensia de serviciu stabilită conform legii care a determinat nașterea dreptului la pensie și pensia calculată conform Legii nr.119/2010 și O.U.G. nr.1/2011 de la data revizuirii și până la repunerea în plată a pensiei inițiale sau până la emiterea unei noi decizii de recalculare”. Acest capăt de cerere va fi actualizat de Dep. Juridic și se depune în fiecare dosar existent pe rol sub forma unei ,,Cereri precizatoare”.

*Pentru prelucrarea și constituirea dosarelor cu documentele tuturor reclamanților, Departamentul Juridic va solicita sprijinul filialelor din mun. București.

         SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
        Col. (r) Caloian Monica

P.S. Iata modelul de contestatie pe care puteti sa-l folositi :

Catre

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul _______(MAN, MAI, SRI)DOMNULE PREŞEDINTE,


 Subsemnatul/a  ______________, domiciliat/a în ______________ CNP ___________, mandat pensii nr.________, in referire la  Decizia de pensie nr. _______ din ____________ emisa de Casa de Pensii Sectoriala a _________, in baza Legii nr.241/2013, depun prezenta

CONTESTAŢIE

in temeiul dispozitiilor art.149 alin.1 din Legea nr.263/2010, prin care arat urmatoarele:

-       Decizia de pensie nr._____ din ______ , fata de decizia de pensie emisa anterior anului 2010, are urmatoarele diferente (se completeaza numai daca este cazul):

     Cuantumul pensiei brute din decembrie 2010 este diferit decat cel consemnat prin decizia emisa in baza Legii nr.241/2013;
     Cuantumul aferent stagiilor de cotizare adaugate, realizate dupa data inscrierii la pensie nu a fost trecut sau este diferit fata de decizia emisa anterior;
     Stagiile de cotizare realizate din decembrie 2010 sunt diferite fata de cele consemnate in decizia emisa in baza Legii nr.241/2013;
     Alte situatii____________;

-       Casa de Pensii Sectoriala a ______ nu a procedat la identificarea si restituirea diferentelor banesti dintre cuantumul in plata in 10.2013 si sumele totale retinute in intervalul ______- 09.2013, inclusiv,  ca urmare a emiterii deciziilor de revizuire in baza OUG nr.1/2011, diferente care sa fie actualizate cu rata inflatiei. Precizez ca in luna 10.2013 am/nu am primit pensia in cuantumul din 12.2010.
Consider ca am fost prejudiciat/a prin revizuirea deciziei de pensie, in temeiul Legii nr.119/2010 si OUG nr.1/2011, iar Legea nr.241/2013 nu face decat sa confirme legalitatea prezentei contestatii si, corelativ, nelegalitatea deciziilor de revizuire.
      Statul are dreptul de a legifera si a inlatura eventuale inechitati, fara a aduce atingere dreptului de proprietate si a drepturilor castigate.
      Mentionez faptul ca Legea nr.241/2013 a avut in vedere respectarea principiul drepturilor câştigate, respectiv „in situatia in care cuntumul pensiilor este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul mai avantajos”, principiu recunoscut si in practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse”, iar Curtea Constituţională face referire expresă la intangibilitatea drepturilor câştigate: „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.In aceste conditii, daca legiuitorul a inteles sa emita o noua lege, care sa aiba in vedere respectarea acestui principiu, consider ca sunt in drept sa primesc sumele de bani cu care am fost prejudiciat in urma revizuirii, cu mentiunea ca aceste modificari legislative nu s-au realizat ca urmare a existentei unei culpe in ceea ce ma priveste.
      Precizez faptul ca atat art. 107 pct 1 din Legea nr.263/2010 cat si art.2 pct.1 din Legea nr.241/2013, arata faptul ca, in situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun.
      Totodata, apreciez ca nerestituirea diferentelor banesti mentionate mai sus ar crea o discriminare fata de cei care:
1. pana la aparitia Legii nr.241/2013, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, au obtinut revenirea la cuantumul din decembrie 2010 si restituirea diferentei de pensie sau
2.     au beneficiat de majorarea pensiei dupa 01.2011 in temeiul Legii nr.119/2010 si OUG nr.1/2011 si au primit si diferentele banesti aferente.

-       Casa de Pensii Sectoriala a _______ nu a procedat la indexarea pensiei mele stabilita in urma ultimei decizii nr.____ din _____, anual, incepand cu anul 2013, in functie de inflatie si de cresterea salariului real.
       Consider ca neindexarea pensiei ar crea o discriminare fata de ceilalti pensionari care, indiferent de cuantum,  beneficiaza de indexarea anuala a pensiilor.

       Atat pentru restituirea diferentelor banesti, cat si pentru indexarea pensiei, invoc incalcarea principiului nediscriminarii si al egalitatii de tratament.
       Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu privire la dispozitiile articolului 14 privind interzicerea discriminarii, a apreciat ca diferenta de tratament devine discriminare, in sensul articolului 14 din Conventie, atunci cand se induc distinctii intre situatii analoage si comparabile fara ca acestea sa se bazeze pe o justificare rezonabila si obiectiva.
         Consider ca exista un tratament diferentiat pentru aceeasi categorie sociala, care are drept efect direct restrangerea in conditii de egalitate a unui drept prevazut de lege.
         Potrivit art.1 alin.2 din OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, la lit.a) se mentioneaza expres: principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea dreptului la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ jurisdictional.

 Semnătura......                                                    Data......DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN________

joi, 17 octombrie 2013

ALGORITMUL DE CONTESTARE A DECIZIILOR DE PENSIE EMISE IN BAZA LEGII 241/2013

1.  Dupa primirea deciziei in temeiul L.241/2013, in functie de data consemnata pe stampila aplicata pe plic, aceasta se contesta personal de membrul de sindicat in 30 de zile la Comisia de Contestatii Pensii din cadrul ministerului (Modelul de constestatie il puteti descarca aici);
2.  In termen de 45 zile de la depunerea contestatiei, comisia urmeaza sa emita un raspuns – hotararea comisiei;
3.  In termen de 30 zile de la primirea hotararii Comisiei de Contestatii Pensii, in functie de data consemnata pe stampila aplicata pe plic, impotriva deciziei de pensie si hotararii comisiei se formuleaza actiune in instanta la sectia de conflicte de munca si asigurari sociale
4.  In cazul in care dupa 45 zile de la data contestatiei, nu se emite hotararea Comisiei de Contestatii Pensii, poate fi formulata actiune in instanta la sectia de conflicte de munca si asigurari sociale numai impotriva deciziei de pensie;
5. Urmare a solicitarilor membrilor de sindicat, SCMD, in numele membrilor sai consemnati individual, care au cotizatia platita la zi, va promova o actiune comuna, iar solutia instantei va fi opozabila exclusiv celor care sunt enumerati in cuprinsul cererii de chemare in judecata. Pentru a figura individual in aceasta cauza este necesar ca fiecare membru de sindicat sa depuna la Departamentul Juridic 4 ex.in copie-conform cu originalul de pe decizia comunicata in temeiul L.241/2013+plic comunicare, de pe contestatie+ plic comunicare sau stampila care atesta primirea contestatie, de pe hotararea Comisiei de Contestatii Pensii+plic comunicare copie, de pe Decizia emisa inainte de decembrie 2010, de pe cartea de identitate (pe care se va trece si un numar de telefon de contact). Aceste documente vor fi insotite de o imputernicire scrisa din partea membrului de sindicat (model tip) si de un certificat de membru (eliberat de Secretariatul General al SCMD, model tip). Pentru acest demers, se va achita suma de 50 (cincizeci) lei la casieria SCMD.
6.  Documentele mentionate la punctul 5 vor fi aduse la SCMD in termen de 5 zile de la primirea hotararii Comisiei de Contestatii Pensii. Membrii SCMD din provincie pot achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410 si pot expedia prin posta sau curier documentele mentionate pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Bd Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, cod 013705.
7.  Date suplimentare se pot obtine la Secretariatul General al SCMD (privind evidenta si plata cotizatiei de membru, precum si eliberarea certificatului de membru SCMD) si de la Departamentul Juridic al SCMD (privind celelalte documente).

SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
Col. (r) Caloian Monica