vineri, 24 decembrie 2010

COLABORARE FRUCTUOASA INTRE A.N.C.M.R.R. SI S.C.M.D.

          Am aflat recent, ca si ANCMRR din SRI a facut o sesizare La Comisia de Petitii a Parlamentului European impotriva prevederilor aberante ale Legii unice a pensiilor, (aprobata si promulgata cu repeziciune   de catre presedintele tarii), asa cum au facut si reprezentatii filialei noastre, in vara acestui an, atat din partea Filialei, cat si din partea conducerii centrale a SCMD, atunci cand aceasta lege era numai in proiect . Din declaratiile europarlamentarilor romani,  Corina Cretu si Victor Bostinaru, care au sustinut in Plenul Parlamentului European, aceste petii,  se pare ca  petitia a fost avizata favorabil si urmeaza a fi pusa in dezbaterea comisiei, ca urmare a nenumaratelor acte normative europene incalcate prin prevedrile ei. Pentru maimulte amanunte va rog sa accesati linkul urmator:

Rezerviştii din SRI reclamă Legea pensiilor la Parlamentul European. Ce şanse sunt ca Europa să facă dreptate militarilor români

         Se pare ca democratia europeana mai dainuie inca, spre deosebire de cea din Romania.

         Sa fim increzatori in puterea divina a SARBATORILOR DE IARNA ale CRACIUNULUI si ANULUI NOU,  sa fim optimisti, sperand ca lumina sfanta a noptii de craciun sa  aduca  caldura  si binefacerile ei si in sufletele noastre atat de zbuciumate in ultima perioada.

 Biroului Operativ  transmite tuturor membrilor filialei, colaboratorilor si simpatizantilor
               
SARBATORI LINISTITE CU SPERANTA SI MAI MULTA  INCREDERE

in biruinta permanenta a BINELUI din noi, impotriva  RAULUI, d 'imprejurul nostru

LA MULTI ANI  CU MAI MULT BINE  !!!


Biroul Operativ al Filalei 1 Botosani a SCMD

RECOMANDARI DIN PARTEA DEPARTAMENTULUI JURIDIC AL SCMD

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD


Departamentul Juridic al SCMD, in colaborare cu domnul avocat Col. (rez) Viorel Iepure, va recomanda ca pana la 28 decembrie 2010, sa inaintati catre casa de pensii la care sunteti in evidenta (M.A.I., M.Ap.N sau S.R.I.) urmatoarea notificare, adaptata in functie de situatia in care va aflati fiecare dintre dumneavoastra, dupa urmatorul model:

ŞEFULUI SERVICIULUI PENSII MILITARE ŞI DREPTURI SOCIALE
DIN DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A           
                                                                                        1. M.Ap.N -
                                                                                        2. M.A.I. -
                                                                                        3. S.R.I. -

Subsemnatul …………… domiciliat în………… CNP……………, pensionar militar având nr.dos.pensie………………, vă adresez prezenta

N O T I F I C A R E
prin care vă solicit să nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie, cu consecinta păstrării în plată a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr……………. din ……………


M o t i v e :

1. Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez în prezent întrucât Legea nr.119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie în sarcina pensionarilor militari.

2. Executarea Hotărârii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, este suspendată începând din 28.09.2010 prin Sentinta civilă nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj.

Prin Sentinta civilă nr.443 din 23.11.2010 Curtea de Apel Cluj a dispus anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din acelasi act normativ. Prin urmare, în conformitate cu art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, măsura suspendării H.G. nr.735/2010 dispusă prin Sentinta civilă nr.338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei privind anularea.

3. Aplicabilitatea ”erga omnes” (pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr.735/2010 nu poate fi pusă la îndoială, întrucât:
a) Este vorba de un act administrativ cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.

b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate să fie suspendat doar pentru o parte dintre cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti să nu fie suspendat. În acest sens, art.14 al.7 din Legea nr.554/2004 dispune că ”suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării”, fără a distinge între persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat să o interpreteze nu trebuie să distingă, aceasta însemnând că noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuitorul însusi.

A interpreta că încetarea oricărei forme de executare operează doar cu privire la reclamanti înseamnă a adăuga la lege întrucât, dacă ar fi dorit încetarea formelor de executare doar pentru acestia, legiuitorul ar fi prevăzut acest lucru în mod expres.

c) Art.14 al.6 din Legea nr.554/2004 dispune că ”nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive”. Nici aici legiuitorul nu distinge între cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.

Prin urmare, o cerere ulterioară formulată de alti reclamanti ar fi respinsă ca inadmisibilă (dacă prima cerere a fost respinsă) sau ca rămasă fără obiect (dacă prima cerere a fost admisă). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.7274/2/2010 în care, constatând că executarea H.G. nr.735 a fost suspendată prin Sentinta nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj, a respins cererea nouă de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulată de alti reclamanti) ca rămasă fără obiect.

d) Efectul ”erga omnes” al unei hotărâri judecătoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si în practica Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Astfel, în Decizia nr.2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat că: ”Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată, pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi”. Este indiscutabil că, in cazul de fata, ”cei vizati” sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.

4. Interpretarea corectă a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoanelor chemate să facă aplicarea directă a acesteia si să dispună, cu bună-credintă, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectivă.

Fată de motivele invocate la punctul 3, este evident că recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si/sau a documentelor doveditoare, ar constitui o măsură vădit nelegală si ar evidentia o totală rea-credintă în stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de măsuri o constituie angajarea răspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.

Solicitarea si luarea în considerare a ”punctelor de vedere” ale unor terte persoane nu înlătură răspunderea juridică a persoanelor implicate direct în procesul de recalculare a pensiilor.Având în vedere cele arătate mai sus, în situatia în care nu veti da curs solicitării mele, mă voi adresa instantelor de judecată interne si internationale competente, solicitând anularea actelor pe care le veti emite precum si despăgubiri pentru toate prejudiciile care îmi vor fi cauzate prin diminuarea nelegală a pensiei.

Anexez, în fotocopie, minuta Sentintei civile nr.338/28.09.2010 si minuta Sentintei civile nr.443/23.11.2010 ale Curtii de Apel Cluj.
Inainte de data si semnatura, aceasta se poate „personaliza” astfel:

- Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si nu le-au primit, vor arata acest lucru;

- Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si le-au primit, vor arata lipsurile constatate (perioade lipsa, imposibilitatea de a verifica corectitudinea datelor, semnaturi neautorizate, etc.)

- Cei care nu au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor nu vor adauga nimic.

Va recomandam ca Notificarea sa fie trimisa prin scrisoare cu confirmare de primire.

Adresele sunt:

1. Ministerul Apararii Nationale, Directia Financiar Contabila, Serviciul Pensii Militare si Drepturi Sociale, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6 Bucuresti

2. Serviciul Roman de Informatii, Directia Financiara (in atentia Casa de Pensii), Piata Amzei, nr.4, Sector 1 Bucuresti

3. Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generala Financiara, Casa de Pensii, str. George Georgescu nr. 3, sector 4 Bucuresti

luni, 13 decembrie 2010

MODEL DE CERERE CATRE SECTIA PENSII MILITARE A MApN, MAI, SRI si SIE

          I. Recomandarea Comitetului Director al SCMD este sa nu trimitem adeverintele catre Sectiile pensii militare ale MApN, MAI, SRI si SIE, din mai multe motive, inclusiv a  faptului ca la ora actuala conform Hotararilor Curtii de Apel de la Cluj, HG 735/2010 este suspendata si anulata pana la judecarea unui eventual recurs din partea Guvernului Romaniei, iar orice document emis in virtutea acestui act normativ, anulat, nu are nici un rost.
         Pentru cei care totusi, doresc sa trimita aceste adeverinte, va propunem urmatorul model de adresa - notificare, catre sefii acestor structuri:
ŞEFULUI SERVICIULUI PENSII MILITARE ŞI DREPTURI SOCIALE
DIN DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A (MApN, MAI, SRI, SIE)
                 Subsemnatul/a.......................................................................................................................
                  (gradul, numele, iniţiala tatălui şi prenumele)
 domiciliat/ă în ................................................................................................................................
                  (se menţionează adresa celui în cauză)
 telefon....................., pensionar militar în plată la..........................trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ......................., în condiţiile Legii nr……../……..,
obligat de prevederile H.G. 735/2010 şi Ordinul ......./....... al (M.Ap.N., M.Ad.I., S.R.I., S.I.E.) şi împotriva voinţei mele, înaintez veniturile realizate pe timpul activităţii şi menţionez că
        NU SUNT DE ACORD CU RECALCULAREA PENSIEI ACTUALE
- Numărul deciziei de pensie...................................................................................................
                     (se trece numărul deciziei/data emiterii)
- Numărul mandatului de plată a pensiei..................................................................................
- Codul numeric personal ......................................................................................................
- Unitatea militară din care am trecut în rezervă......................................................................
din localitatea .........................................
          Anexez în original următoarele documente:
- adeverinţa privind veniturile brute/nete lunare individuale realizate, eliberata de UM…………., cu nr........................din ..............................
          Anexez în xerocopie următoarele documente:
- decizia de pensie nr…………………………
- carte identitate
- cupon mandat de plata a drepturilor de pensie militară
         În cazul în care efectuaţi recalcularea pensiei mele mă simt dator să vă reţin atenţia că se încalcă unele norme ale legislaţiei internaţionale şi interne, în principal
• Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a Libertăţilor fundamentale, Articolul 14 . Interzicerea discriminării;
• Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a Libertăţilor fundamentale unde este prevăzută protecţia proprietăţii, la art. 1 precizează că „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.”
• Jurisprudenţa CEDO a statuat că:
            - noţiunea de „bun” înglobează orice interes de drept privat ce are o valoare economică, astfel încât dreptul la pensie poate fi asimilat unui drept de proprietate, iar pensia unui bun proprietate privată (cauza Buchen contra Cehiei din 2002);
           - o reducere substanţială a nivelului pensiei ar putea fi considerată ca afectând substanţa dreptului de proprietate şi chiar a însăşi dreptului de a rămâne beneficiar al sistemului de asigurări la bătrâneţe (cauza Muller versus Austria)
• Comunicarea Comisiei Europene din anul 2000 intitulată : Evoluţia protecţiei sociale dintr-o perspectivă pe termen lung – Pensii sigure si viabile (COM/2000/0622 final ) precizează expres că problematica sistemului de pensii rămâne în sarcina statelor membre , dar trebuie să se înscrie în capacitatea Uniunii Europene de a promova un nivel ridicat de protecţie socială , obiectiv fundamental statuat de art.2 al Tratatului instituind Comunitatea Europeana ;
• Comunicarea Comisiei Europene din anul 2001 adresată Consiliului , Parlamentului European, Comitetul Economic si Social European si Comitetului Regiunilor, referitoare la Armonizarea integrată a unui serviciu de strategii naţionale ce vizează garantarea unor pensii sigure si viabile(COM(2001)362 final). Comisia Europeana propune o serie de obiective printre care şi prezervarea capacităţii sistemelor de pensii de a asigura atingerea acelor obiective sociale care constau în asigurarea unor venituri sigure si convenabile pensionarilor şi care să asigure condiţii de viaţă decente persoanelor în vârstă.
• Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 şi ratificată de România prin Legea nr.74 din 3 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.193 din 4 mai 1999. Astfel această cartă, care prin art.12 al părţii a II-a reglementează între altele “Dreptul la securitate socială”, prevede, de asemenea, la art.E al părţii a V-a, “Nediscriminarea”,
• Directivele Europene nr.86/378/EEC şi 97/96/EC care se referă la "o categorie particulară a lucrătorilor" , „acordarea pensiei e legată direct de durata serviciului militar, iar pensia este calculată raportat la ultima soldă a gradului militar, sau media pe 6 luni”
          Prin aplicarea forţată a prevederilor Legii nr.119/2010 şi H.G./35/2010 încălcaţi prevederi ale Constituţiei României/2003 astfel:
- art.11 alin.(1) – „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte”
- art.11 alin.(2) – „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”;
- art. 15 alin. (2) – „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia Legii penale sau contravenţionale mai favorabile.
- art. 20 alin. (1) – „Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordantă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte”.
- art. 20 alin. (2) – Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.
- art. 148 alin. (2) – „Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
- art. 148 alin.(4) - „Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării si din prevederile alineatului (2)”.
• Decizia Nr.20 din 2 februarie 2000 a Curţii Constituţionale a României care precizează:„Curtea Constituţionala reţine că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi pentru magistraţi nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii si magistraţii”.
• Decizia nr. 120 / 15 febr. 2007 a Curţii Constituţionale care subliniază: “...În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior.”
         În concluzie justificarea de către Guvern a recalculării şi diminuării pensiilor speciale ca măsură cu caracter excepţional prin Legea 119/2010 nu se poate întemeia pe prevederile art.53 din Constituţia României din 2003, care ar permite evocarea sa şi anume caracterul limitat în timp, efectul recalculării pensiilor fiind unul definitiv şi nu temporar.
          În situaţia că nu veţi respecta normele legislative interne şi internaţionale susmenţionate, precum şi hotărârile judecătoreşti ale Curţii de Apel Cluj: Sentinţa civilă nr.338/28.09.2010 de suspendare şi Sentinţa civilă nr.443/23.11.2010 de anulare a dispoziţiilor art.2, alin.(2), (3), (4), (6) şi (7), art.6 alin.(1), (2) şi (4) şi art.10 alin.(2) din H.G. 735/2010, îmi rezerv dreptul de a apela la instanţele de judecată interne şi internaţionale competente.
   
           Data................................                                                                                  Semnătura

   Expediţia cererii: se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă:


             MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
             DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ
            SECŢIA PENSII MILITARE
      Str. INTRAREA DRUMUL TABEREI, Nr. 7-9, O.P. 66, SECTOR 6, BUCUREŞTI
                   (tel. 0213195858, int. 2837)
(pentru cei de la MApN, iar pentru cei de la celelate ministere la adresele directiilor financiare  ale acestora)
   Alte sugestii:

- înainte de expediere, recomandarea de a face la notariat o copie legalizată după adeverinţe;
- cererea nu trebuie să fie cuprinsă neapărat pe o singură pagină sau filă;
- referitor la lipsa unor perioade de cotizare din adeverinţe, menţionate distinct, inclusiv demersurile realizate, de ex: 
 • nu există referiri asupra veniturilor realizate în perioada 01.01.1992- 01.02.1992 (încadrat la U.M. 01512 - Sibiu). Am sesizat U.M. 02462 Piteşti prin adresa nr. T-730/03.11.2010, până la data expediţiei cererii către instituţia dvs. nu am primit niciun răspuns;
- o menţiunea finală legată de adeverinţe poate fi aceasta : ˝Nu pot confirma sau infirma corectitudinea celorlalte date înscrise în adeverinţe, responsabilitatea fiind a structurilor emitente˝.

Notă: poate unele menţiuni, în special cele legate de perioadele lipsă par inutile, însă trebuie ţinut cont de faptul că odată expediate cererea şi adeverinţele cu perioade lipsă, indiferent că se realizează prin CMJ sau personal - foarte greu se va realiza o corectare ulterioară (posibil ca pt. acele perioade să nu mai fie emise niciodată adeverinţe) , răspunderea pentru perioadele lipsă fiind a M.Ap.N. - nu a rezerviştilor.

             II. Pentru cei care nu au trimis inca cererile de eliberare a adeverintelor de venit si vor sa trimita aceste cereri catre comandantul Centrului Militar Judetean, Comitetul director va recomanda urmatorul model:

                                               Domnule Comandant,

                   Subsemnatul/a _____.(r) ________________________________, fiul/fiica lui _______________________ şi ____________________, născut/ă la data de_____________, în __________________________, CNP:____________________, legitimat/ă cu C.I. seria ___ nr.________, domiciliat/ă în _________________________________________________

_____________________________________________________________,

telefon_____________________, în prezent, pensionat/ă militar cu mandat de pensie nr._______________, prin decizia nr.______________/________ şi dosar de pensionare nr._______________/_________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba emiterea unei adeverinţe din care să rezulte veniturile brute/nete pe fiecare lună realizate pe perioada desfăşurării activităţii în cadrul ____________________________in perioada_______________________ şi contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară.

      Data                                                                                                                    Semnătura

(Se va trimite in acelasi mod, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe adresa CMJ)
Va dorim succes !

Biroul Operativ al Filialei Botosani a SCMD

duminică, 12 decembrie 2010

RASPUNS LA INTERVIUL D-NEI. GENERAL LUPU

Comunicare prin E-mail a doamnei Vicepresedinte Lt.col. (r) Cobuz Elena:

1. Lt.col. (r) COBUZ Elena, Vicepresedinte (folosim acest prilej sa o felicitam pentru avansare):

Am citit cu mare atentie aberatiile dnei. Lupu. Este vorba de un act normativ - HG 735, care este atat suspendat, cat si anulat. Si care (suspendare si anulare) se aplica tuturor. Indiferent ca place sa nu cuiva. De ce a trebuit doamna sa intrebe Guvernul, nu stiu. O sentinta judecatoreasca se aplica si atat. Nu se cer consultatii de la partile din dosar. Sa nu uitam ca Guvernul a avut calitatea de parat in acest dosar !

Punctul meu de vedere este acelasi cu al dlui. av. IEPURE si e scris in oricare din cele trei adrese inaintate sub semnatura dlui. presedinte DOGARU celor trei institutii care platesc pensiile militarilor si politistilor.

Elena COBUZ

2. Dl. Col. (r) Alexandru LICA, avocat in Baroul Bucuresti

Doamna vicepresedinte,

Am primit, de la un cunoscut, mesajul domnului Galateanu, care v-a fost adresat si dumneavoastra, in legatura cu interviul acordat de d-na g-ral Lupu.

Cunoscutului meu i-am raspuns dupa cum urmeaza:

Sentintele de suspendare sunt executorii de drept si au efect asupra tuturor militarilor. Efectele se intind pana la ramanerea irevocabila a hotararii de anulare a HG. 735. Prin urmare, deciziile de pensie care se vor emite acum sunt nelegale. Vedeti pe site-ul SCMD scrisorile adresate ministrilor. Expresia "erga omnes" inseamna extinderea efecturlui suspendarii asupra tuturor militarilor, politistilor etc. In opinia noastra, pozitia Secretariatului Guvernului este gresita. Pentru clarificare, va rog sa cititi art 14 alin 1 si 4 ,art 15 alin 3 si 4 din Legea nr. 554/2004. Observati ca recursul impotriva sentintei de suspendare suspenda in continuare executarea actului. Asta inseamna propozitia "Recursul nu este suspensiv de executare". Adica, nu suspenda suspendarea. In ceea ce priveste efectul anularii unui act administrativ normativ, potrivit art 23 din aceeasi lege hotararile sunt general obligatorii. Totodata, in contencios administrativ, anularea unui act are efect retroactiv. Asta inseamna ca HG 735 nu poate fi legala la Bucuresti si nelegala la Cluj. Chiar si intr-o asemenea interpretare absurda, nimic nu ne opreste sa invocam nelegalitatea HG. 735 prin actiunile individuale de contestare a deciziilor de pensie, pe cale de exceptie. Si asa vom proceda in cazul celor care doresc contestarea deciziei la tribunal.

Va trimit mesajul pentru informarea dumneavoastra.

Cu respect, Alexandru Lica

marți, 7 decembrie 2010

Adunarea generala a Filialei 1 Botosani a SCMD va avea loc Marti 14 decembrie orele 10.00

                              Marti 14.12.2010. ora 10.00,


se convoaca Adunarea Generala a Filialei1 Botosani a SCMD.
   
          Ordinea de zi:

1. Semnarea Tabelului cu membrii SCMD, reprezentati de presedintele SCMD, Col. (r) Mircea Dogaru, pentru sesizarea in actiuni in justitie, avand ca obiect contestarea recalcularii pensiilor

2. Informare privind  stadiul proceselor declansate de catre SCMD in instantele de judecata, si precizari privind modul de actiune al sindicalistilor fata de aplicarea H.G. 735/2010

3.Prezentarea Proiectului final al Regulamentului de Organizare si Functionare a Sindicatului


4. Probleme curente si plata cotizatiei restante pe 2010 si cea pentru 2011.

    Prezenta obligatorie !


    Va informam ca aceia dintre dvs. care nu vor avea semnaturile inscrise, nu vor fi luati in considerare de catre Casa de Avocatura  care ne reprezinta in instanta.


PRESEDINTELE  FILIALA 1 BOTOSANI A SCMD

Col.(r) Mircea  COMANECI

marți, 30 noiembrie 2010

1 DECEMBRIE - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI OMAGIATA DE SINDICALISTII REZERVISTI BOTOSANENI

Ziua de 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei este omagiata de sindicalistii rezervisti botosaneni prin organizarea si desfasurarea unor actiuni deosebite in colaborare cu celelalte organizatii si asociatii ale cadrelor militare in rezerva si in retragere. Astfel:
 • Luni 29 noiembrie, cu sprijinul Cercului Militar din Iasi, s-a prezentat la Cercul Militar Botosani un spectacol dedicat Zilei Nationale a Romaniei, la care au participat atat cadrele militare din Botosani, cat si rezervistii impreuna cu familiile lor.


                                                                        
                                                                    
                                                                          
                                                                    
   
                                                                         
 • Marti 30 noiembrie, Cercul Militar Botosani in colaborare cu Muzeul Judetean Botosani, Asociatia Nationala Cultul Eroilor Filiala Botosani, Asociatia Nationala a Filatelistilor Filiala Botosani, s-a organizat in sala Muzeului Judetean un simpozion dedicat Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, in care au sustinut expuneri Col. (r) Timofte Gheorghe, Lt. col. (r) dr. Sergiu Balanovici. S-a organizat, de asemenea, o expozitie filatelica cu insemnele nationale (drapelul, stema, sigiliul), prezentata de Col. (r) Bocan Gheorghe, urmata de un spectacol al ansamblului "Rapsozii Botosanilor".


                                         
                                                                      
   
                                                                    
   
                                                                   
                                                               
   
                                                                   
   

 • Miercuri 1 Decembrie la Monumentul eroilor celui de-al doilea razboi mondial, sindicalistii rezervisti au depus o coroana de flori impreuna cu reprezentantii administratiei locale precum si cei ai partidelor, asociatiilor si ONG-urilor botosanene.
 •  

  Militarii si rezervistii botosaneni au participat in numar  mare la activitatile ce s-au desfasurat de Ziua Marii Uniri in municipiul nostru.

Biroul Operativ al Filialei 1 Botosani a SCMD

duminică, 21 noiembrie 2010

INFORMARE - ATENTIONARE

       In contradictie prevederile  Sentintei Civile Nr. 338/ 28.09. 2010 a Curtii de Apel Cluj, prin care HG Nr 735/2010,  normele metodologice de aplicare a legii 119/2010 privind recalcularea pensiilor "nesimtite", este suspendata, sentinta fiind executorie pana la judecarea pe fond a solicitarii de anulare a acestei hotarari de guvern, la unele Centre Militare din tara, se continua punerea in aplicare a acestei metodologii, ba mai mult se lucreaza si duminica, cum se intampla si la Botosani.

     Astfel, sunt chemati telefonic rezervistii punandu-li-se in vedere, ca, daca nu se prezinta la CMJ, la datele stabilite, li se vor trimite la Casa de Pensii a MApN, adeverintele de venit solicitate anterior, fara a li se mai cere acordul, conform unei noi  metodologii stabilita de curand, la nivelul ministerului, si trimisa in teritoriu.Termenul pana la care trebuie finalizata aceasta activitate este  15 decembrie 2010.

    Adeverintele se vor trimite pentru recalcularea pensiilor chiar si in situatia in care nu se gasesc veniturile pentru o perioada de  pana la 5 ani.   Este ianadmisibil asa ceva.

    Atragem atentia celor ce se fac vinovati de nerespectarea acestei sentinte, ca sunt pasibili de a fi pedepsiti, fapta lor constituind infractiune, conform prevederilor art. 287 Cod Penal.

    Rugam rezervistii sa ne faca cunoscute si alte asemenea situatii pentru a le putea folosi in instanta ca probe.
   
Biroul Operativ al Filialei 1 Botosani a SCMD

joi, 11 noiembrie 2010

ANUNT IMPORTANT

                         
                              
                                    IN DATA DE 25 NOIEMBRIE 2010 ORA 08.30

       VA AVEA LOC ADUNAREA GENERALA FESTIVA A FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD,

         LA IMPLINIREA UNUI AN DE LA INFIINTARE.      INVITAT  DE ONOARE ESTE
                            
                             PRESEDINTELE SCMD PROF. DR. MIRCEA DOGARU

           CARE A PARTICIPAT SI LA INFIINTAREA FILIALEI NOASTRE ACUM UN AN.

        MEMBRII DE SINDICAT, SIMPATIZANTII LOR CA SI ALTE CADRE IN REZERVA DIN

        GARNIZOANA SUNT ASTEPTATI SA PARTICIPE LA ACTIVITATE LA CARE
   
 D-NUL PROFESOR VA FACE SI O EXPUNERE INTERESANTA CU PRILEJUL SARBATORIRII

                                 ZILEI  DE 1 DECEMBRIE - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI .

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD

miercuri, 10 noiembrie 2010

CONSULTATII JURIDICE

SAMBATA 14.11.2010 ORA 17.OO. 

VA AVEA LOC  INTALNIREA MEMBRILOR NOSTRI DE SINDICAT CU


D-NA  LT. COL.(R). JUST.   ELENA  COBUZ   VICEPRESEDINTE AL    SCMD  CARE VA FACE


O EXPUNERE PE CATEVA PROBLEME DE ORDIN JURIDIC REFERITOR LA SITUATIA


ACTUALA LEGATA DE PENSIILE MILITARE SI RECALCULAREA LOR.

FACEM APEL LA TOTI MEMBRII DE SINDICAT SI SIMPATIZANTII ACESTORA, PRECUM SI ALTE CADRE

MILITARE IN REZERVA  SA PARTICIPE LA ACEASTA ACTIUNE.


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI  AL SCMD

luni, 8 noiembrie 2010

PRECIZARI DE LA COMPARIMENTUL JURIDIC AL SCMD

1. Va adresez rugamintea (formulata, dealtfel, si la Alba Iulia) de a
avea in permanenta actualizata situatia membrilor SCMD din
fiecare filiala - centralizat si pe cele 3 structuri platitoare ale pensiei: M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.
      Va reamintesc acest lucru deoarece nu as vrea sa fim pusi in situatia neplacuta de a ne "scapa", din neatentie, vreunul din colegi in momentul in care va trebui sa atasam tabelele la cererea de chemare in judecata.

2. Cu referire la nenumaratele mail-uri si telefoane privind NECESITATEA INTRODUCERII UNOR ACTIUNI INDIVIDUALE PT.
    SUSPENDAREA HG 735 - in momentul de fata nu sunt necesare deoarece HG 735 este act normativ suspendat pentru absolut toata lumea. Avem pronuntare in prima instanta.

   Sentinta este EXECUTORIE, dar nu si irevocabila. Asadar, Guvernul a atacat cu recurs, care se va judeca la ICCJ.


3. In privinta anularii HG 735 - avem, in mai multe locuri, introduse actiuni in contencios administrativ cu acest obiect.

La Curtea de Apel Bucuresti avem termen in luna februarie 2011. Grupul de la Cluj au termen (al doilea) mai repede. In situatia unei solutii nefavorabile la Cluj, noi ne continuam actiunea. In situatia unei solutii favorabile, este posibil sa procedam ca si cu cererea de suspendare.


Rog faceti deosebirea intre RENUNTAREA LA O CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA si
     RENUNTAREA LA UN DREPT.
NOI NU VOM RENUNTA NICIODATA LA DREPT.


VICEPRESENINTE AL SCMD
Lt. col. just.(r) Elena COBUZ

FELICITARI

TRANSMITEM  "LA MULTI ANI " TUTUROR CELOR CARE AZI

         08.11.2010 DE SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL

   ISI SARBATORESC ZIUA URANDU-LE IN ACELASI TIMP

   REALIZARI SI IMPLINIRI IMPREUNA CU CEI DRAGI.


BIROUL OPERATIV

joi, 28 octombrie 2010

COMUNICAT

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD TRANSMITE

                                     "SINCERE CONDOLEANTE !"

FAMILIEI INDOLIATE  LA TRECEREA LA CELE VESNICE  A CELUI CARE A FOST

                          Colonel in rezerva   BALTARIU CONSTANTIN

MEMBRU DE BAZA AL SINDICATULUI NOSTRU.

DUMNEZEU SA-L IERTE SI SA-L ODIHNEASCA IN PACE !
            
 BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1  BOTOSANI A SCMD

ECOUL PETITEI SINDICALISTILOR REZERVISTI BOTOSANENI LA BRUXELLES

         Conform unui comunicat al Presedintelui SCMD, Col (r) Prof. dr. Mircea Dogaru, la Senatul Romaniei si Camera Deputatilor, au fost primite cele doua petitii intitulate "Vrem sa muncim", privind interdictia  cumulului pensiei cu salariul conform legii 329/2009 si "Apel la ratiune", privind reducerea pensiilor militare aflate in plata prin recalculare, conform prevederilor legii 119/2010, pe care o delegatie a FilIalei noastre, formata din zece ofiteri superiori apartinand, atat M.Ap.N cat si M.I.R.A., au inmanat-o Domnului Europarlamentar Victor Bostinaru,  membru al Comisiei pt Petitii,  in prezenta Fostului Ministru al Apararii, Domnul Europarlamentar Ioan Mircea Pascu, in luna iunie a acestui an, in numele filialei noastre si a  Comitetului Director al SCMD. In adresa care insoteste aceste documente se solicita sefilor celor doua camere punctul lor de vedere.
           Acesta este un semnal imbucurator, care demonstreaza ca apelul nostru a fost luat in considerare, asa cum ni se preciza si in raspunsul adresat  filialei noastre, inca din luna iulie a acestui an.


           Redam in continuare comunicatul Presedintelui SCMD publicat pe blogul Comietului Director al SCMD  "Indisciplinatii comunica
      
          Indisciplinatii care si-au permis sa critice Cotrocenii si FMI, de Ziua Armatei, in loc sa fie alaturi de adevaratul erou Emil Boc, cu ocazia decorarii sale si a altor slugi ale dictaturii, anunta pe aceasta cale ca au comis tradarea: s-au adresat Consiliului Europei, demonstrand prin petitii ca banda Basescu-Boc-Oprea-Udrea incalca in Romania toate drepturile omului si cetateanului prevazute de Carta Fundamentala a Drepturilor UE.

       Cadoul primit de Ziua Armatei de respectiva banda a constat intr-o cerere de raspuns a Consiliului Europei, insotita de copii ale petitiilor noastre (in limbile engleza si romana) adresate Parlamentului, prin presedintii celor doua Camere.
Consiliul Europei asteapta raspuns. Si noi!"


Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA

MULTUMIRI PENTRU PARTICIPANTII LA PROTESTUL SINDICALISTILOR MILITARI DISPONIBILIZATI BOTOSANENI                                BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI  A S.C.M.D.


MULTUMESTE  TUTUROR  SINDICALISTILOR SI SIMPATIZANTILOR ACESTORA

                       CARE AU PARTICIPAT  IN ZIUA DE  25 OCTOMBRIE 2010
  
                                         LA  OPERATIUNEA "VALERIU CARP"

ATAT IN BUCURESTI CAT SI LA BOTOSANI.

REDAM  CATEVA IMAGINI DE LA ACEST EVENIMENT


DIN BUCURESTI

 

                                                                                                                              
                                                                                                   
DIN BOTOSANI

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD