duminică, 16 septembrie 2012

APELUL PRESEDINTELUI FILIALEI BRASOV A SCMD

STIMATI COLEGI MEMBRI AI FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD 

VA SUPUNEM SPRE ANALIZA  APELULUL  PRESEDINTELUI  FILIALEI 1 BRASOV A SCMD, 

 PENTRU DISCUTAREA SI EVENTUAL  ADOPTAREA SA  IN  ADUNARILE GENERALE  ALE  FILIALELOR 

SI  A CONSILIULUI NATIONAL AL REPREZENTANTILOR DIN  26-27 OCTOMBRIE 2012.


BIROUL OPERATIVAPEL, CĂTRE TOATE FILIALELE SCMD

APEL, CĂTRE TOATE FILIALELE SCMD

Dragi camarazi,
Sincer, mi-e greu să readuc în atenţia dumneavoastră, nevoia de unitate şi acţiune pentru a „vindeca rănile” produse de  iresponsabila guvernare „tricefală portocalie boc”. Tăierea pensiilor militarilor în rezervă a fost un un abuz care a creat primul precedent periculos, la adresa democraţiei şi statului de drept din România. De atunci, constatăm cu mâhnire , că instituţiile statului de drept care veghează la respectarea drepturilor omului şi triumful dreptăţii în România sunt în permanent declin   şi la dispoziţia unui singur om. Sprijinul extern mult aştepătat, occidental, care să limiteze abuzurile din România, intervenţiile noastre în justiţia autohtonă şi la CEDO sunt concretizate în aroganţă şi dispreţ la adresa noastră. Dezamăgirea generală, pe zi ce trece, este tot mai mare, populaţia este tot mai scindată, suspicioasă, intolerantă şi plină de ură la adresa politicienilor. În urma aplicării, începând cu 01 ianuarie 2011, a lui OUG nr.1, prin pixul lui boc, au fost dijmuite ”legal”, din pensiile a aproximativ 27.000, de pensionari militari, sume cuprinse între 5%- 25%. O  mare parte a camarazilor noştri, aflaţi în această situaţie, au tăcut de multă vreme, nu au participat la nicio acţiune intreprinsă de filialele SCMD, sunt resemnaţi şi închişi în ura şi necazurile lor. Acest fapt se constată, cu multă uşurinţă, din „efervescenţa cu care interacţionăm pe blogurile noastre cu sfaturi şi idei”. Încetul cu încetul, devenim tot mai ineficienţi în zbaterile noastre pentru dreptate  şi manifestăm un apetit substanţial, către show-ri şi manipulare.
Cancelariile occidentale, făcând abstracţie de conştiinţele noastre, ne avertizează că trebuie „să stăm în coloană” pentru a intra într-o zonă iluzorie a viitoarei prosperităţi. Dezbaterile televizate având ca temă, „tăierea pensiilor militare” au asfinţit, în negura badjocoritoare a aplaudacilor şi consumatoriştilor fără de ţară.
Am ajuns să cred, că după revoluţia din 1989, „am scăpat de dracu şi am dat peste tasu”. Am ajuns să stăm , în propria noastră ţară,”cu căciula în mână” la porţile guvernării pentru a scoate în ilegalitate un furt oficial. Acest furt nu a afectat nicio altă categorie profesională, iar cei care sunt plătiţi să-l demaşte, i-au dat un aviz de constituţionalitate. Cei nouă judecători de la CCR, se umflă în piept cu Constituţia română şi sunt permanent conectaţi la neadevărurile din imoralul comportament politic. Ne-am câştigat pensiile prin sacrificiul nostru deliberat iar acum guvernaţii ne tratează ca şi cum am participat, o viaţă, la „corvoada naţională”. Rând pe rând, binevoitorii neamului, acompaniaţi de cei din exterior, veniţi să dicteze şi să exploateze, azmut împotriva noastră, a cetăţenilor,  „cohortele de jurnalişti, analişti şi liber cugetători” carene şterg din conştiinţe trecutul şi ne intoxică prezentul şi viitorul. Boicotul, mult aplaudat de CCR şi de mai marii europeni, este o permanenţă în politica de palat care, fără nicio jenă, vorbeşte în numele poporului. Declasarea morală, scoasă zilnic pe taraba politicii, mă face să cred că, trebuie să ne unim eforturile, cei 27.000 de pensionari militari, pentru a produce o scânteie de moralitate în acţiunea reparatorie de drept , la adresa noastră. Din aceste considerente vă sugerez următoarele: 
-  Având în vedere oportunităţile dezbaterilor în adunările generale ale filialelor, din această lună, să supunem atenţiei, camarazilor noştri, semnarea unui Memoriu adresat Guvernului României şi Primului Ministru. De asemenea, cu modificările respective, acesta trebuie înaintat, în aceeaşi zi, şi Ministrului Apărării Naţionale.  Prin acest memoriu să solicităm, sub semnăturile noastre, urgentarea adoptării OUG cu privire la revenirea pensiilor diminuate   la cuantumul din decembrie 2010, şi începând cu ianuarie 2013, să fim repuşi în drepturile legitime;
-  Transmiterea prin poştă, la guvern şi Ministerul Apărării, în aceeaşi zi de către toate filialele, cu confirmare de primire, a acestui memoriu, semnat de toţi cei care au pensiile diminuate ( în data de 26.09.2012);
-  Activarea tuturor blogurilor filialelor cu această problemă şi manifestarea unei susţineri substanţiale din partea membrilor filialelor SCMD din toată ţara;
-  În funcţie de rezultate, la sfârşitul lunii Octombrie (începutul lunii noiembrie), printr-o mobilizare exemplară, să participăm la un miting autorizat, peste 20.000 de militari în rezervă. Această hotărâre să o fundamentăm la CNR. În cazul în care nu vom reuşi, avem şansa reluării acţiunilor sau a resemnării definitive. Aşa vom constata dacă mai avem pentru cine şi pentru ce lupta! Pentru că este un principiu în toată existenţa umană ”dacă doreşti să supravieţuieşti, implică-te!”

4. O VARIANTĂ DE MEMORIU ADRESAT GUVERNULUI ŞI PRIMULUI MINISTRU(vă propun ca acest Memoriu să fie adresat şi Ministrului Apărării Naţionale, cu modificările de rigoare)

„GUVERNULUI ROMÂNIEI
Domnului Prim Ministru VICTOR PONTA

Domnilor Guvernanţi,
Domnule Prim Ministru

1. Începând cu 01 ianuarie 2012, pensiile militare a 26.500 de pensionari militari aparţinând tuturor structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost diminuate drastic, de către guvernul Boc, cu avizul de constituţionalitate al CCR. Fiecare dintre noi am slujit necondiţionat, interesele statului Român zeci de ani, fără să fim umiliţi, minţiţi sau ignoraţi de politicieni. Criza economică care încă zguduie porţile democraţiei europene, nu a afectat, în drepturile de pensie, nicio altă  categorie profesională (în sensul diminuării prin lege a cuantumului acestora), în afara pensionarilor militari. Cunoaşteţi, ca şi noi, cei vătămaţi şi ignoraţi până în prezent, că prin OUG nr.1 /2011, s-a introdus în sistemul de revizuire şi recalculare al cuantumului  pensiilor militare, un criteriu artificial şi nedrept „principiul contributivităţii”. Acest principiu, nevând niciun element de sprijin în realitatea economico- financiară în care ne-am desfăşurat noi activitatea profesională, a produs discriminări şi nedreptăţi greu de suportat.
2. De la data primirii pensiilor diminuate (01.01.2012), acţiunile noastre în instanţe, continuă fără succese notabile, aceste instanţe motivând că legea prin care s-au decis aceste ”curbe de sacrificiu este constituţională”. Nu interesează pe nimeni gravitatea consecinţelor acestor „jafuri considerate legale” asupra nivelului de trai al camarazilor noştrii, iar apelurile noastre către politicieni şi dumneavoastră, guvernanţii de azi sunt auzite, dar nu ascultate şi soluţionate. Noi nu cerem nimic, în plus, faţă de drepturile noastre legitime şi fireşti. Cerem revenirea la normalitate. Salariile bugetarilor tăiate printr-o lege abuzivă şi discriminatorie (având avizul de constituţionalitate al CCR) vor reveni la normal, încă din acest an. Contribuţiile la sănătate, impuse abuziv au fost şi vor fi restituite. De ce oare nu acţionaţi şi pentru stoparea abuzului împotriva noastră? Nu cumva apreciaţi că este momentul ca şi demnitatea noastră să fie readusă la locul cuvenit?
3. Criza economico –financiară produce încă multe îngrijorări în cancelariile statelor europene şi nu numai. Cunoaştem eforturile dumneavoastră depuse pentru asigurarea funcţionalităţii instituţionale a României, în contextul ameninţărilor crizei, diversiunilor politicii interne, a constrângerilor şi presiunilor externe de toate tipurile. Sprijinim, prin toate căile democratice posibile, revenirea întregii societăţi la armonie şi normalitate.
4. Vă solicităm domnule Prim Ministru Victor Ponta să supuneţi atenţiei Guvernului României, în baza art. 115 din Constituţia României,  adoptarea, până la alegerile parlamentare din decembrie 2012, a unei „Ordonanţe de Urgenţă” prin care abuzurile săvârşite împotriva celor 26.500 de pensionari militari cu pensiile diminuate artificial, abuziv, să înceteze, începând cu 01 ianuarie 2013. Proiectul unei asemenea Ordonanţe de Urgenţă a fost întocmit de Comisia pentru elaborarea actelor normative care reglementează reconstrucţia sistemului de pensii ocupaţionale. 
Această acţiune reparatorie supune efortul bugetar anual la o sumă de aproximativ 20 milioane de euro.  Suma respectivă nu poate acoperi, în niciun caz  marile „crevase psihice „săpate de impostorii care au crezut că pot scoate ţara din criză, pedepsind pe aceia care au reprezentat, decenii la rând, pilonii ei de susţinere. Procedând astfel, ne veţi scuti de chinurile luptei pentru căutarea dreptăţii într-o justiţie blocată prin intimidare, şantaj şi corupţie. Încălcarea drepturilor noastre asupra unei pensii muncite şi obţinute legal, prin schimbarea întregului sistem de recalculare şi revizuire, cu acţiune retroactivă, semnifică cea mai perfidă atitudine politică, fără precedent în istoria civilizaţiei. Avem convingerea că dumneavoastră, politicienii mai tineri, înţelegeţi mai corect nebunia şi răutatea cu care guvernul Boc şi-a revărsat ura, asupra noastră. Avem încredere, că dincolo de preocupările şi urgenţele  guvernării, vă aplecaţi asupra unui episod care ne-a lovit viaţa şi demnitatea, în mod intenţionat, într-o lume în care, România fără noi, va fi tot mai vulnerabilă şi expusă riscurilor regionale şi globale.
5. Domnule Prim Ministru,
Dacă doriţi o altfel de guvernare să manifestaţi amabilitatea şi voinţa de a repara politic, ceea ce guvernul de tristă amintire, cu vocaţie antinaţională a lui Boc, a săvârşit ca abuz politic împotriva noastră. Dacă doriţi, cu adevărat, o altfel de guvernare, să anihilaţi precedentul creat de guvernul Boc în încălcarea grosolană a dreptului de pensie şi să puneţi capăt tot printr-un demers de natură politică acestei agresiuni tendenţioase la adresa noastră. Noi am ieşit la pensie, la timpul respectiv în mod legal şi nu vom accepta justificarea artificială a incompetenţei guvernării de măsura diminuării cuantumului pensiei . Dacă doriţi să fiinţăm ca societate clădită pe principii fundamentale de drept nu ne mai consideraţi ”paria societăţii” şi binevoiţi, prin autoritatea guvernului, de a ne salva din zecile de mii de procese în care guvernul Boc ne-a determinat să intrăm. Dacă doriţi să daţi un exemplu de patriotism naţiunii nu ascultaţi toate lichelele parvenite ale societăţii şi nu condiţionaţi dreptul de pensie al unui militar în funcţie de„numărul de războaie locale şi mondiale” la care a participat. Dacă doriţi ridicarea naţiunii pe pilonii stabilităţii, consideraţi că şi armata de rezervă poate fi unul dintre ei şi aceasta trebuie să rămână unită nu dezbinată discriminatoriu, demnă şi nu aservită politicii, respectată şi nu hulită de unii infractorii deveniţi prezicători, analişti şi sfătuitori. 
Prin urmare, vă adresăm , în corpore, rugămintea de a da curs acestui memoriu, în numele dreptăţii, legalităţii şi al onoarei de care trebuie să se bucure, în viitor,  raporturile între cetăţeni şi consolidarea armoniei naţionale.Efortul financiar pentru stingerea acestui litigiu creat intenţionat de cei care au dorit dărâmarea naţiunii, pentru a satisface unele experimente josnice la adresa  noastră ca popor, se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, anual. Acesta poate fi adunat din mărunţişul clandestin găsit în fişetele a 20 -30 de infractori sau renunţând la 1% din evaziune fiscală anuală sau recuperând 5% din paguba pricinuită bugetului de stat de către mafia cerealelor. Întăriţi, în acest scop, instituţiile de control ale statului de drept iar, în noi, veţi avea cel puţin , unul din pilonii veşnici, ai suveranităţii statului.

Cu respect, şi consideraţie

Urmează semnăturile preşedintelui Filialei şi ale tuturor membrilor care apreciază că este cazul să se implice în acest pas decisiv.”

Dragi camarazi,

Condamnăm amestecul grosolan, lipsit de raţiune politică şi eleganţă morală a unor demnitari europeni în treburile care ţin de suveranitatea instituţiilor fundamentale româneşti. Vedem ca o prioritate naţională despărţirea intituţiilor democratice de serviciile secrete. Suntem indignaţi de modelul „coloneilor în rezervă” făcuţi peste noapte şi infiltraţi în patrulaterul, „magistratură-servicii secrete-armată-comandant suprem”. Suntem conştienţi de faptul că anumite prerogative ale autorităţii României sunt grav afectate de derapajele, focalizate cu scop antinaţional, de cei care , manevrează la vedere, destinul nostru. Nu ştim dacă ciclicitatea, prin rolul ei, îşi va spune şi de această dată cuvântul, însă dacă o va face, având în vedere obicieiurile „neortodoxe” ale vechilor imperii, cu actuala noastră apatie generală indusă, ne putem trezi, din nou, în faţa repetării istoriei. Sunt tot mai conştient că astăzi, se duce un război direct împotriva neamului românesc. Şi alte neamuri sunt la fel de expuse însă, poate sunt ceva mai protejate din interior. Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă şi apartenenţa religioasă, cu voie sau fără voie, suntem angrenaţi în acest război care semnifică,  cedare de teritoriu şi suveranitate, vânzare de resurse, concesionare, asociere în participaţiune, cedare de acţiuni, iar deciziile politice se iau sub presiune, în contradicţie cu propria strategie de securitate naţională. Participăm triumfal, la deformarea istoriei, acceptăm cultul banului, renunţăm cu atâta uşurinţă la camaraderie, asistăm neputiincioşi la inocularea ideilor separatiste şi la descompunerea tradiţiilor naţionale. Amestecăm, pe ecranele televiziunilor comportamentele morale cu cele mondene, gunoierii cu ofiţerii şi înlocuim judecata instituţională cu cea a unei lumi interlope şi decăzute. În urma criticilor şi a probelor prezentate public, membrii castei noastre politice conducătoare îşi consolidează poziţiile dând impresia că trăim într-un „stat mafiot”.
Sunt multe încrengături, ciudăţenii şi atitudini în societatea noastră care frizează bunul simţ, sunt multe alte priorităţi care activează şi consumă eforturile cetăţenilor de a depăşi criza. Aşa cum spunea colegul  de la Filala Iaşi, dl.col.(r) Dan Moraru „în fiecare lună acceptăm să ne dijmuiască ilegal pensia” ca şi cum am decăzut prin infracţiune, din drepturile fireşti. Acordul nostru tacit la discriminare, resemnarea , apatia, indiferenţa şi refuzul de a participa la rezolvarea acestui litigiu, ne vor cauza adevărate drame nouă şi familiilor noastre. Peste ani, vom povesti nepoţilor şi strănepoţilor cât de firavi am fost la aceste abuzuri , cât de uşor am putut fi dezbinaţi de gaşca trădătoare, cât de  umili am acceptat diversiunea naţională. Zilele acestea am revăzut un coleg de promoţie pe care nu l-am întâlnit de  peste 40 de ani. Astăzi, la Braşov este întâlnirea promoţiei 1972, de şcoală militară iar colegul m-a întrebat „de ce nu particip?” L-am făcut să înţeleagă destul de uşor alegerea mea, între nevoia de a revedea colegii şi jena pe care o simt, produsă de lipsa de unitate a noastră din ultimii 3 ani. Prefer să meditez la ceea ce am făcut greşit  şi ne-a adus, pe unii dintre noi, în situaţia de a regreta „anii pierduţi prin tribunale”. Prefer să mă gândesc la  cei care nu au ce pune pe masă, la cei care s-au îmbolnăvit din pricina abuzului nesimţit al statului, la  cei care au pierit odată cu tinereţea şi sacrificiul lor. Să meditez asupra guvernanţilor lacomi şi corupţi şi la viitorul nostru comun, riscant şi nesigur. Când voi simţi căldura unităţii camaradereşti, când voi vedea „răniţii” vindecaţi prin grija şi ataşamentul ostăşesc de odinioară, când se vor uni apele naţionale într-un singur crez, voi vorbi despre  adevăratele promoţii. Până atunci, numai la bine , să se adune cine vrea. În ţară este rău, este rău şi pentru Oştire şi pentru neam. În această luptă am rămas puţini şi am format SCMD. Sper ca Dumnezeu să fie cu noi până la sfârşit!

Preşedintele SCMD, Filiala 1 Braşov
Preşedintele „Asociaţiei Alianţa Pentru Respectarea Democraţiei – Octavian Paler”
Gl.(r). Prof.univ.dr. Petrişor Mandu