joi, 18 octombrie 2012

DE LA DIRECTIA DE INFORMATII PUBLICE A MAI

Măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de apărare, ordine publică

        Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va achita integral diferenţele rezultate în procesul de revizuire a pensiilor în luna noiembrie 2012, împreună cu plata drepturilor băneşti aferente acestei luni.
        Conform art.7 alin.(1) din OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.112/04.07.2012, legiuitorul a stabilit faptul că “sumele de plată se vor achita până cel târziu la data de 31 decembrie 2012”.
        În cazul titularilor decedaţi, sumele de plată, rezultate în procesul de revizuire, se vor achita urmaşilor, potrivit art.120 din Legea nr.263/2010, la cererea acestora, pe baza documentelor doveditoare. Plata se va face prin mandat poştal la domiciliu, ulterior primirii solicitării la Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

       Fondurile necesare acestor plăţi au fost aprobate prin Ordonanţa nr.14 din 2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012.

http://
www.comunicare.mai.gov.ro/stiri.php?subaction=showfull&id=1350049135&archive=&start_from=&ucat=10&