miercuri, 10 aprilie 2013

COMUNICAT

Biroul Operativ al Filialei 1 Botosani in sedinta sa din 10.04.2013 a hotarat convocarea 
Adunarii Generale a Filialei  in data de 11.04.2013 ora 09.30 la Cercul Militar Botosani

Ordinea de zi :
 
1. Informare cu stadiul aptobarii Legii reparatorii
2. Analiza evidentei membrilor dee sindicat si a modului de achitare a cotizatiei
3. Intocmirea tabelelor, pe baza de semnatura, cu  participantii la "Conferinta de presa manifestatie" din Piata Universitatii Bucuresti din data de 19.04.2013.
4.Discutii

Biroul Operativ