sâmbătă, 12 martie 2011

DOAR CATEVA ARGUMENTE ALE REVERVISTILOR TRANSMISE PARLAMENTARILOR BOTOSANENI

                                                              ARGUMENTE
 pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

            Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României este netemeinică şi nelegală, ca urmare a anulării statutului de cadru militar în rezervă, a discriminării, a încălcării drepturilor de proprietate al deţinătorului pensiei, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi precum şi încălcării principiilor drepturilor câştigate şi al speranţei legitime.

            1. Guvernul României săvârşeşte un abuz de drept prin emiterea Ordonanţei de Urgenţă înaintată spre dezbatere Parlamentului României, deoarece acest document preia, cu mici excepţii conţinutul Hotărârii de Guvern nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor. Această hotărâre a fost suspendată prin Sentinţa civilă nr.338/2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr.1371/33/2010, măsură definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.38/07.01.2011, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a dispus: „suspendarea executării H.G. 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr.119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”.
               - În dispreţul Legii, al deciziilor instanţelor judecătoreşti, Guvernul României, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, serviciile de informaţii au continuat recalcularea pensiilor militarilor şi, în multe cazuri au dispus micşorarea pensiilor respective fără existenţa unei noi decizii de pensionare.
              - Măsurile abuzive luate de instituţiile mai sus-menţionate au determinat un număr foarte mare de rezervişti să acţioneze statul român în judecată, existând posibilitatea blocării activităţii sistemului judiciar.
             - Neregulile intervenite în conţinutul bazei de date referitoare la veniturile militarilor au determinat denaturarea calculului pensiei, în baza metodologiilor date de Guvern.
             - Aplicarea injustă a acestor măsuri s-a soldat cu decesul, ori internarea în spital, în urma infarctului, a unor militari rezervişti care au fost şocaţi de aflarea micşorării dramatice a pensiilor câştigate prin muncă şi sacrificii. Cine este răspunzător pentru viaţa acestor oameni ?
             - Aplicarea ilogică a măsurilor adoptate prin asumarea răspunderii acestui Guvern a determinat bulversarea sistemului ierarhiei militare, apărând situaţii în care un subofiţer sau maistru militar obţine în urma recalculării o pensie egală sau mai mare decât un colonel, cu aceeaşi vechime în muncă.
            - Consecinţe nefaste va avea şi deconectarea dinamicii pensiilor militare de evoluţia salariilor militarilor activi. Se va ajunge, din nou, la situaţia în care un subofiţer şofer care a ieşit la pensie după un număr de ani în urma comandantului său de mare unitate, general să aibă o pensie mai mare decât fostul său comandant, anomalie corectată prin Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.

         2. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi ocupaţionale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut de art.15 alin (2) din Constituţia României, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”


        3. Prin decizia nr. 830/2008 Curtea Constituţională a statuat: „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare, Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi”.


        4. În acelaşi context, Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, 57/2006, şi 120/2007, arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
      - În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arată: „În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente”.

         5. Pensiile militare de stat nu sunt obţinute pe baza principiului contributivităţii, invocat de Guvernul României. Încă de la înfiinţarea armatei Române moderne, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, armata a avut Casa de Pensii proprie, iar pensiile au fost plătire de la bugetul de stat, în toate regimurile politice care s-au succedat în România. Cadrele militare au plătit numai contribuţia la pensia suplimentară. Aceleaşi reguli există statele membre NATO şi UE.
      La intrarea în sistemul militar, cetăţeanul semnează un contract cu statul român de a-l apăra cu preţul vieţii, iar guvernul actual a încălcat acest contract care prevede şi obligaţiile salariale şi de pensie.


      6. În acelaşi timp, au fost nesocotite prevederile art.20 alin.2 din Constituţia României care stabileşte că: Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale...


N.B. Aceste  cateva argumente, doar, vor fi aduse la cunostinta senatorilor de Botosani, pentru a-i convinge de netemeinicia si nelegalitatea acestui act normativ,  intrucat saptamana viitoare se va discuta si aproba, in plenul Senatului Romaniei, aceasta ordonanta, care deja isi produce efectele, trecandu-se deja,  la revizuirea pensiilor recalculate in decembrie 2010 conform legii 119/2010.


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 BOTOSANI A SCMD